Hopp til hovedinnhold

Muligheter og utfordringer i EU: Dette må norske bedrifter vite

EU flagg i vinden
EU har seilt opp som en viktig premissgiver for det globale næringslivet, og deres satsing på det grønne og digitale vil få store konsekvenser for norsk næringsliv. Her finner du informasjon om de viktigste utviklingene, finansiering gjennom EU, og kontakt til våre EU-rådgivere i Norge og eksperter basert i Brüssel.

Gjennom The European Green Deal har EU satt seg målet om å bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050, og dette skal i stor grad oppnås gjennom digitale innovasjoner i satsingen Digital Decade.

The Green Deal er vekststrategien EU lanserte i desember 2019. Den omtales som det viktigste som har skjedd siden innføringen av det indre markedet i 1993, og markerer en helt ny retning som ser klima-, innovasjon- og næringspolitikk som en helhet.

Målet er å gjøre Europa til en moderne, ressurseffektiv og konkurransedyktig økonomi uten netto utslipp innen 2050. EU vil finansiere forskning, innovasjon og skalering av bedrifter som ønsker og evner å innføre ny, grønn teknologi.

Samtidig har EU lansert Digital Decade. Gjennom denne skal for forbrukere og bedrifter sikres bedre tilgang til digitale varer og tjenester over hele Europa, legge til rette for at digitale nettverk og tjenester skal blomstre, og maksimere vekstpotensialet i den digitale økonomien. Strategien er definert som nøkkelen til å nå de ambisiøse målene som er satt ut i the Green Deal.

Nye regelverksendringer og krav til standardisering vil påvirke en lang rekke markeder, teknologier og sektorer. Disse regelverksendringene vil hovedsakelig bli innlemmet i norsk lov via EØS-avtalen.

EUs budsjetter og programmer skal hovedsakelig innrettes mot Green Deal, og vil derfor legge føringer for EUs finansiering og investeringer for ulike programmer hvor Norge kan delta.

Hva kan Innovasjon Norge hjelpe deg med?

Innovasjon Norge kan hjelpe deg og din bedrift med bedre forståelse av EUs nye satsinger og reguleringer.

Vi har eksperter som sitter tett på utviklingen i Brüssel.

Kontakt

HM
Hans Eirik Melandsø
Avdelingsleder
Publisert :
Sist oppdatert :