Hopp til hovedinnhold

Ni millioner til spennende miljøteknologi-prosjekter i Kina

Kvarts-fabrikk ved kystenFoto: The Quartz Corp
Kvartsprodusenten The Quartz Corp har fabrikk i Norge og mottok 1,7 millioner kroner i tilskudd fra Miljøteknologiordningen.
For tredje gang har Innovasjon Norge samarbeidet med Jiangsu Department of Science & Technology (Jiangsu S&T) i Kina om å realisere innovativ miljøteknologi i det kinesiske markedet. Fire norske bedrifter har mottatt til sammen ni millioner kroner fra Innovasjon Norge til utvikling av prosjekter sammen med bedrifter fra Jiangsu.

Innovasjonsprosjekter

Kinas konkrete mål for reduksjon av egne klimagassutslipp og planer om å bli karbonnøytral innen 2060 skaper muligheter for bedrifter som leverer gode miljøløsninger. Kina etterspør allerede avansert og innovativ miljøteknologi.

For tredje år på rad har Jiangsu S&T og Innovasjon Norge gjennomført en felles utlysning og søknadsprosess for finansiering av innovasjonsprosjekter som løser miljøutfordringer. Innovasjon Norge tilbyr tilskudd til de norske selskapene gjennom Miljøteknologiordningen og Jiangsu S&T finansierer den kinesiske partneren.

Tre prosjekter som har mottatt finansiering i 2021

The Quartz Corp

The Quartz Corp – et internasjonalt konsern med fabrikk i Norge – mottok 1,7 millioner kroner i tilskudd fra Miljøteknologiordningen for å utvikle neste generasjon prosessteknologi for silisiumproduksjon, og tilby ren kvarts som tilfredsstiller de høyeste kvalitetskrav i markedet.

- Kina er allerede et stort marked for oss. Markedet kjennetegnes av evnen til raskt å tilegne seg ny teknologi. Finansiering fra Innovasjon Norge og Jiangsu S&T gir oss nødvendige ressurser til å utvikle bedre teknologisk løsninger. Vi er glade for å komme i gang, sier Benny Hallam i The Quartz Corp.

DOSCON

Et annet prosjekt, eid av DOSCON, handler om å utvikle ny teknologi innenfor vann- og avløpsrenseanlegg. Det aktuelle prosjektet mottok 1,9 millioner kroner til å utvikle overvåkningssystemer for vannkvalitet i sanntid.

- Vi setter pris på å være en del av Innovasjon Norge-Jiangsu-samarbeidet. Gjennom dette har vi redusert tiden det tar å etablere et samarbeid med kinesiske partnere fra år til måneder. Referanseprosjekter er avgjørende for å få inngang i nye markeder, spesielt når vi utvikler et nytt produkt. Vi er veldig fornøyd med å motta et miljøteknologitilskudd til utvikling av denne nye løsningen. Vi håper at dette er begynnelsen på et langsiktig samarbeid for DOSCON, sier Harsha Ratnaweerai Doscon.

WindSim

Det tredje prosjektet fra denne finansieringsrunden tilhører WindSim. Selskapet mottok 3,6 millioner kroner for et felles FoU-prosjekt med en fremtredende kinesisk partner i Jiangsu. WindSim leverer CFD-basert programvare for å sikre best mulig kvalitet på vindfelt-simuleringer. CFD (Computational Fluid Dynamics) er avanserte matematiske datamodeller som simulerer virkeligheten og gjør det mulig å teste ut nye løsninger uten å bygge dem først.

Selskapet har deltatt i Global Growth Greentech i regi av Innovasjon Norge Beijing i 2021, med mål om å videreutvikle markedspotensialet for WindSim i Kina. Kobling mot samarbeidsparter og nå finansiering av et felles utviklingsprosjekt sammen med den kinesiske partneren åpner nye muligheter:

- Vi er takknemlig for denne muligheten som er i tråd med planene våre i Kina, både med hensyn til timing og lokalisering, sier Arne Gravdahl i WindSim.

Kontaktinformasjon

Innovasjon Norge og Jiangsu S&T planlegger å videreføre miljøteknologisamarbeidet i 2022, og det kommer sannsynligvis en ny utlysning etter prosjekter i oktober 2022.

Selskaper som ønsker å etablere nettverk og samarbeid med selskaper i Jiangsu kan kontakte kontoret i Kina direkte og henvende seg til Qin Shi, qin.shi@innovasjonnorge.no.

Publisert :
Sist oppdatert :