Hopp til hovedinnhold

- Norske bedrifter må tenke større!

Hege Barnes, regiondirektør i Innovasjon Norge, på en konferanse om krysningen mellom kreative industrier og reiseliv.
Hege Barnes, regiondirektør i Innovasjon Norge, på en konferanse om krysningen mellom kreative industrier og reiseliv. Foto: Innovasjon Norge   
Hun har hatt både kongen og dronningen til bords, sunget på amerikansk TV og håndhilst på Hillary Clinton. Men å forhandle en helt unik avtale med selveste Disney Studios om suksessen Frost er hennes høydepunkt i løpet av 22 år i USA. 

Navn: Hege Vibeke Barnes

Bakgrunn: Internasjonal forretnings- og strategiutvikler, markedsfører og erfaren leder med dyp innsikt og motivasjon for bærekraftige, smarte løsninger på tvers av sektorer og industrier. 

Nåværende stilling: Regiondirektør Innovasjon Norge Amerika. Omfatter seks kontorer i USA, Canada og Brasil.

Familie: Gift, to gutter (12 og 15 år)

Du vokste opp i Tromsø, men er vel langt på nær en New Yorker å regne i dag. Hvordan havnet du der?

Jeg har alltid drømt om å reise, og som nysgjerrig, rastløs og med mye energi, så visste jeg at verden hadde så mye mer å by på enn det vakre Nord-Norge kunne tilby.

USA er så absolutt mulighetenes marked, spesielt for mennesker med visjoner, handlekraft og pågangsmot. Jeg havnet her litt ved en tilfeldighet da jeg ble tilbudt jobb i New York etter praktikantopphold i Toronto

New York er en smeltedigel av mennesker, kulturer, finans, media, innovasjon og kreativitet. Det er nesten ikke noe som ikke er mulig. Konkurransen er enormt stor, men økosystemet er godt tilrettelagt for suksess både kommersielt og personlig. Det hjelper å være frampå, ha pågangsmot og vite hvem du bør snakke med, når og hvordan for å bli sett og forstått.

Du har nettopp gått fra stillingen som kontoransvarlig i New York til ansvarlig for alle Innovasjon Norges kontorer i Amerika, med kontorer i Canada, USA og Brasil. Hvordan ser din arbeidsdag ut?

Det er utrolig givende å jobbe tett sammen med en gjeng dyktige kollegaer på tvers av land og kulturer. Det er en av de største motivasjonsfaktorene for å jobbe i Innovasjon Norge. Jeg har allerede jobbet en del med oppgaver i både Brasil og Canada, men det er våre lokalansatte som er ekspertene, og er de både jeg og våre kunder lærer mest av. 

Også under pandemien holder vi aktivitetsnivået høyt. Vi ser på utvikling lokalt og vurderer den opp mot norske næringslivsinteresser og hvor vi ser at Norge har konkurransefordeler, både på kort og lang sikt.

En av mine hovedoppgaver er å sikre at teamet har det bra. At de er trygge og friske, både mentalt og fysisk. Jeg bruker også mye tid på vår nye eksportstrategi, omstilling og ulike globale utfordringer. 

Hva er det viktigste Innovasjon Norge kan hjelpe norske bedrifter med?

Markedsinnsikt og relevant nettverk. Innsikt i kunder og kundenes behov er noe av det viktigste for en bedrift, og vi kan hjelpe med det. 

USA er enormt i både størrelse (329 millioner innbyggere) og omfang, med 50 sosialt, kulturelt og økonomisk ulike stater. Det kan være stor forskjell på preferanser fra kunder, samt lover og regler for handel og etablering på tvers av disse. Delstats- og føderale regler er ikke alltid samstemte, og forretningskulturen krever ofte at man både har dypere innsikt, kjenner eller blir introdusert til rette kontakter, samt har en advokat eller rettslig bistand med på laget. 

En av de største utfordringene for norske vekstselskaper er at de ofte ikke tenker stort nok. Selskapene må være godt forberedt på å svare ut egne ambisjoner og målsetninger, samt å levere kvantum stort nok til å tilfredsstille ordrer på størrelsen fem til ti ganger det norske markedet.

USA og Brasil har vært spesielt hardt rammet av pandemien. Hvordan har det påvirket hvordan dere jobber?

Pandemien har satt sine spor, og vil fortsette å gjøre det en tid framover. Vi som de fleste andre har måttet tenke og jobbe annerledes, og har blant annet fulldigitalisert våre kompetanseutviklingsprogrammer, TINC og Entrepreneurial Marketing, og flyttet Nordic Innovation House til en digital HUB-plattform.

Mye av innledende arbeid kan gjøres digitalt, og vi ser effekten av å nå ut til flere. Samtidig så opplever vi fortsatt et behov for fysiske møter og relasjonsbygging. Men situasjonen har gitt oss muligheten til å revurdere gamle metoder og prosesser. Verden er digital, også etter pandemien, så det krever et nytt og stadig utviklende tankesett, uansett.

I april besøkte HKH kronprins Haakon og norske bedrifter San Fransisco gjennom virtuelle møter. Hvor viktig er denne type aktiviteter i en tid hvor vi ikke har muligheten til å møtes fysisk?

Det å ha attraktive og interessante døråpnere er viktig, og kan utgjøre en stor forskjell for økt interesse og innsikt. For Norge er California et utrolig interessant marked på mange måter. Fra entreprenørskapskulturen, oppstarts- og investormiljøet, til deres aktive miljøsatsing med muligheter rundt elektrifisering av transport og fornybar energi (havvind).
Dette blir første virtuelle delegasjonen til California fra et annet land, med representasjon fra et kongehus. At det er gjort på en profesjonell og innovativ måte vekker oppmerksomhet. Det viktigste for oss nå blir oppfølgningen av effekten vi har klart å lage, av vårt styrkede kontaktnett, både for norske bedrifter i California, og for interessen for investeringer i Norge og norsk teknologi.

Hvilke utfordringer står USA overfor, som norske bedrifter har særlig gode forutsetninger for å bidra til å løse?

Amerikansk infrastruktur er gammel og nedslitt, og Bidens nye Jobs Plan har ambisiøse mål om å modernisere og oppdatere blant annet 32,000 km av veinettet. I tillegg har hans klimaplan satt som mål å nå nullutslippsmål innen 2050 gjennom blant annet aktiv investering i fornybar/ren energi og smarte løsninger for å sikre at 100 prosent av salget av personbiler og små varebiler blir elektriske biler. Han har også fordoblet målet for utvinningen av havvind innen 2030, noe som gir norsk leverandørindustri kjempemuligheter spesielt på USAs østkyst og California innen få år.

Behovet for å oppdatere transportflåten på vann har skapt stor interesse for norske, grønne maritime løsninger, både elektriske, batteri- og hydrogendrevne fartøy, men også for smart havneinfrastruktur. 

Med en aldrende befolkning, økte digitale behov, kompetanse og interesse, og et komplisert og intrikat helsevesen, så ser vi også store muligheter for norske helse- og helseteknologiselskaper. 

Hvilke utfordringer står Brasil overfor, som norske bedrifter har særlig gode forutsetninger for å bidra til å løse?

Brasil er verdens niende største økonomi basert på BNP. Det er en del politisk uro i Brasil for tiden, og de er hardt rammet av pandemien. Norske næringsinteresser konsentreres i hovedsak rundt energi og maritime sektorer, og Equinor er landets nest største olje- og gassoperatør.

Brasil har ambisiøse mål for utvikling og bruk av mer fornybare ressurser. Dette er fortsatt på tidlig stadium, men Norsk Hydro ser allerede på muligheten for å utvikle flytende sol-kraftprosjekt der. Hvis prosjektet blir en suksess, vil det være en milepæl for flytende solkraftproduksjon i Brasil. 

Det satses også stort på akvakultur i Chile, hvor norske aktører allerede er godt til stede.

Hvilke utfordringer står Canada overfor, som norske bedrifter har særlig gode forutsetninger for å bidra til å løse?

Canada er på mange måter veldig likt Norge med et politisk styresett, offentlige strukturer og en økonomi veldig avhengig av naturressurser. Canada har store naturgassressurser og er internasjonalt kjent for å ha noen av de laveste produksjonskostnadene for hydrogen med veldig lav eller ingen utslipp av drivhusgass. Canadas ambisiøse plan om å kutte karbonutslipp og overgå Paris avtalen tilsier nullutslipp innen 2050. Det er avsatt store midler for å modernisere industrien, noe som kan gi muligheter for smarte norske energi- og teknologiløsninger. Canada har også verdens lengste kystlinje med 180 fergeruter de nå ønsker å modernisere. Elektrifisering og hybridisering finner nå sted på både øst- og vestkysten, og tilsier store muligheter for norske teknologi og infrastrukturløsninger.

Hvilket prosjekt husker du best fra din tid i Innovasjon Norge?

Arbeidet med Frost fikk enormt mye oppmerksomhet. Filmen er som kjent inspirert av Norge, norsk kultur og musikk, og vi jobbet tett med Disney i markedsføringen av Norge som inspirasjonskilden til filmen. Mange amerikanere har reist til Norge for å oppleve det ekte Arendelle siden den gang.
Jeg husker også veldig godt arbeidet med å starte Entrepreneurial Marketing programmet vårt i New York. Det er i dag et verdifullt kompetanseprogram for entreprenører og vekstselskaper som trenger å styrke sitt internasjonale salg og markedsføringsstrategi, samt rigge selskapet for effektiv vekst og skalering.

New York er verdens kommersielle hovedsete med hovedkontorer for over 10 prosent av alle Fortune 500 selskaper plassert her, og kompetansen i økosystemet rundt kommunikasjon, salg og markedsføring er eksepsjonell. Å få muligheten til å tilby deler av denne kompetansen fra verdensledende mentorer til noen av våre mest lovende oppstarts- og vekstselskaper er utrolig verdifullt. 

Sist, men ikke minst, spørsmålet vi liker å stille og få svar på - hvordan blir nordmenn oppfattet der du sitter?

Realiteten er nok dessverre at vi er veldig lite kjent for de fleste. De vet vi har vakre fjorder og landskap, at vi er flinke på ski og har arrangert OL, men de tror også at det er veldig kaldt og kanskje litt kjedelig i Norge. De som har mer kjennskap til Norge ser på nordmenn som flinke, hardt arbeidende med god kunnskap innen tunge industrier som energi og maritim. Nordmenn blir oppfattet som teknisk gode, kvalitetsleverandører, transparente og pålitelige, men kanskje også litt naive og lite ambisiøse. 

Norge begynner å få et godt rykte innen bærekraft og bærekraftige løsninger. Spesielt mye oppmerksomhet gis til våre innovative offentlige systemer og prosesser, inkludert samarbeidet mellom styrende organer og næringene selv i form av klynger, åpne innovasjonssystemer og nettverk. Og sist, men ikke minst, så er Norge mer populær enn noensinne som reisemål, spesielt for bereiste, høyt utdannede og godt lønnende amerikanere. 

Publisert :
Sist oppdatert :