Hopp til hovedinnhold

Organisering Reiseliv 2030

Bryggen i Bergen, hus© René Bjerregaard
Her får du oversikt over organiseringen av Reiseliv 2030.

Representantene i Reiselivsutvalget er NHO Reiseliv, Virke Reiseliv, LO, Fellesforbundet, Hanen, Innovasjon Norge og Norsk Reiseliv har kommet med forslag til representanter i strategigruppen. Basert på forslagene er det satt sammen en gruppe som skal utarbeide en strategi med anbefalinger om hvordan den samlede virkemiddelbruken, forskningsinnsatsen og annen innovasjonsfremmende aktivitet, kan innrettes for å oppnå en langsiktig og bærekraftig verdiskaping i reiselivsnæringen. Utover selve gruppen er fire departementer og Norges forskningsråd er observatører og Innovasjon Norge har sekretariatsansvaret.

Strategigruppen

Strategigruppen består av representanter fra hele landet med kompetanse på elementer som inngår i reiselivsnæringens arbeid med bærekraft, forskning og innovasjon. De kommer fra reiselivsnæringen, forsknings- og innovasjonsmiljøer samt at Sametinget har en representant.

Strategigruppen

 • Åsunn Lyngedal, fakultetsdirektør i UiT Norges arktiske universitet, leder av strategigruppen
 • Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard AS
 • Erik Brynhildsbakken, konserndirektør, kommunikasjon og samfunnskontakt, Color Line AS
 • Tim Davis, daglig leder i Troll Aktiv AS
 • Dorthe Eide, professor i Nord Universitet
 • Agnes Brudvik Engeset, seniorforsker i Vestlandsforskning
 • Åsa Helen Grahn, førsteamanuensis i Norsk Hotellhøgskole, UiS
 • Bård Jervan, daglig leder i Nye Tider AS
 • Torild Langklopp, daglig leder i Stokkøya Sjøsenter AS
 • Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonsleder i Skistar Trysil
 • Magne Svineng, direktør i Sámediggi/Sametinget
 • Camilla Tepfers, partner i inFuture AS
 • Torunn Tronsvang, daglig leder i Up Norway AS
 • Håvard Utheim, daglig leder i The Travel Development Company AS

Observatører

 • Kristin Dahle, seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet
 • Bente Boye Lund, utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Anne Elisabeth Scheen, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet
 • Grethe Lunde, seniorrådgiver i Mat- og landbruksdepartementet
 • Bergur Olavsson, seniorrådgiver i Forskningsrådet

Sekretariat

 • Knut Perander (prosjektansvarlig), avdelingsleder i Innovasjon Norge
 • Marit Giske-Nilsen (sekretariatsleder), spesialrådgiver i Innovasjon Norge
 • Knut Senneseth, spesialrådgiver i Innovasjon Norge
 • Lena Holdaas, seniorrådgiver i Innovasjon Norge
11 personer i strategigruppen for reiseliv 2030
Strategigruppen. Fra venstre: Åsa Helen Grahn, Ronny Brunvoll, Håvard Utheim, Bård Jervan, Åsunn Lyngedal, statssekretær Anne Marit Bjørnflaten, Torild Langklopp, Torunn Tronsvang, Erik Brynhildsbakken, Dorthe Eide og Agnes Brudvik Engeset. Ikke til stede: Tim Davis, Gudrun Sanaker Lohne, Magne Svineng og Camilla Tepfers. Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten i Nærings- og fiskeridepartementet var til stede på oppstartsmøtet 13. juni 2023 og innledet med sine forventninger til arbeidet.
Publisert :
Sist oppdatert :