Hopp til hovedinnhold

Organisering Reiseliv 2030

Bryggen i Bergen, husFoto: René Bjerregaard
Her får du oversikt over organiseringen av Reiseliv 2030.

Representantene i Reiselivsutvalget er NHO Reiseliv, Virke Reiseliv, LO, Fellesforbundet, Hanen, Innovasjon Norge og Norsk Reiseliv har kommet med forslag til representanter i strategigruppen. Basert på forslagene er det satt sammen en gruppe som skal utarbeide en strategi med anbefalinger om hvordan den samlede virkemiddelbruken, forskningsinnsatsen og annen innovasjonsfremmende aktivitet, kan innrettes for å oppnå en langsiktig og bærekraftig verdiskaping i reiselivsnæringen. Utover selve gruppen er fire departementer og Norges forskningsråd er observatører og Innovasjon Norge har sekretariatsansvaret.

Strategigruppen

Strategigruppen består av representanter fra hele landet med kompetanse på elementer som inngår i reiselivsnæringens arbeid med bærekraft, forskning og innovasjon. De kommer fra reiselivsnæringen, forsknings- og innovasjonsmiljøer samt at Sametinget har en representant.

Strategigruppen

Åsunn Lyngedal, fakultetsdirektør i UiT Norges arktiske universitet, leder av strategigruppen
Ronny Brunvoll, daglig leder i Visit Svalbard AS
Tim Davis, daglig leder i Troll Aktiv AS
Dorthe Eide, professor i Nord Universitet
Agnes Brudvik Engeset, seniorforsker i Vestlandsforskning
Åsa Helen Grahn, førsteamanuensis i Norsk Hotellhøgskole, UiS
Bård Jervan, daglig leder i Nye Tider AS
Torild Langklopp, daglig leder i Stokkøya Sjøsenter AS
Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonsleder i Skistar Trysil
Magne Svineng, direktør i Sámediggi/Sametinget
Camilla Tepfers, partner i inFuture AS
Torunn Tronsvang, daglig leder i Up Norway AS
Håvard Utheim, daglig leder i The Travel Development Company AS

Observatører

Kristin Dahle, seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet
Bente Boye Lund, utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet
Anne Elisabeth Scheen, seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet
Grethe Lunde, seniorrådgiver i Mat- og landbruksdepartementet
Bergur Olavsson, seniorrådgiver i Forskningsrådet

Sekretariat

Knut Perander (prosjektansvarlig), avdelingsleder i Innovasjon Norge
Marit Giske-Nilsen (sekretariatsleder), spesialrådgiver i Innovasjon Norge
Knut Senneseth, spesialrådgiver i Innovasjon Norge

11 personer i strategigruppen for reiseliv 2030
Strategigruppen. Fra venstre: Åsa Helen Grahn, Ronny Brunvoll, Håvard Utheim, Bård Jervan, Åsunn Lyngedal, statssekretær Anne Marit Bjørnflaten, Torild Langklopp, Torunn Tronsvang, Erik Brynhildsbakken, Dorthe Eide og Agnes Brudvik Engeset. Ikke til stede: Tim Davis, Gudrun Sanaker Lohne, Magne Svineng og Camilla Tepfers. Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten i Nærings- og fiskeridepartementet var til stede på oppstartsmøtet 13. juni 2023 og innledet med sine forventninger til arbeidet.


Publisert :
Sist oppdatert :