Hopp til hovedinnhold

Sirkulærøkonomi i Singapore

masse plastsøppel i elv© Getty Images
Over 80 prosent av all plastforurensing i havet kommer fra Sørøst-Asia. Mange norske bedrifter har effektive løsninger for oppsamling, sortering, resirkulering og konvertering av avfall.
Norge satser på eksport av norske avfallsløsninger til Singapore og Sørøst-Asia.

See English version

Satsingen inngår i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger, High Potential Opportunities (HPO). Målet med satsingen er å posisjonere norske leverandører innen verdikjedene i den sirkulære økonomien i Singapore og Sørøst-Asia.

Store prosjekter

Myndighetene i Singapore er i startgropen på en omfattende transformasjon fra lineære til sirkulære modeller for avfallshåndtering og gjenbruk, vannbehandling, konvertering av organisk avfall til gjødsel og dyrefor og innsamling og resirkulering av emballasje. Det gir store muligheter for norske bedrifter innen alle typer avfallshåndtering: oppsamling, sortering, resirkulering og konvertering.

Singapore har en ambisiøs plan for sitt bidrag til det grønne skiftet og vil innen 2030 investere over 50 milliarder kroner «bare» innen vann- og avfallsbehandling, ifølge Singapore Green Plan 2030.

Sørøst-Asia er et enormt marked som produserer 170 millioner tonn med avfall, som i dag dumpes på søppelfyllinger eller flyter ut i havet. Selv om Singapore ligger en “generasjon” bak Nord-Europa, er landet et foregangsland for bærekraftig avfalls- og ressursforvaltning i Sørøst-Asia, og dermed en god inngang for demonstrering av løsninger fra norske selskaper.

Norske løsninger

Norge langt fremme på regelverk og mekanismer for sortering, gjenbruk og konvertering av avfall. Myndighetene i Singapore konsulterer norske bedrifter og myndigheter på områder som emballasjeinnsamling (“pante-ordninger”) og effektiv håndtering av kloakk. Gjennom workshops i regi av Innovasjon Norge har selskaper som TOMRA, Norsk Gjenvinning og Infinitum bidratt betydelig til utvikling av regelverk og modeller for sirkulærøkonomi i Singapore.

Singapores ambisiøse plan mot Zero Waste Nation vil kreve gode regelverk, effektive og lønnsomme mekanismer og innovative teknologiske løsninger. Singapore er dermed et betydelig marked for norske bedrifter.

Norske løsninger innen konvertering av organisk avfall til produkter som biogass, gjødsel og dyre- og fiskefór har betydelig interesse i Singapore. Spesielt har teknologi for konvertering av fiskeavfall til fiskeolje og -mel et enormt markedspotensial i Sørøst-Asia, gjerne etter pilotering i Singapore.

Marin forsøpling - og lite gjenbruk av plastavfall - er massive utfordringer i Sørøst-Asia. Norsk teknologi innen pyrolyse, syntese av polymerer og hydrokarboner, såkalt Carbon Utilization vil være av stor relevans.

Team Norway

HPO-prosjektene samler hele Norges virkemiddelapparat og andre medlemmer av «Team Norway». Norske bedrifter får hjelp av Innovasjon Norges kontorer regionalt og internasjonalt, ambassadene, Eksfin, Norwep, handelskamre og andre partnere etter behov. «Team Norway» bidrar med en skreddersydd pakke av tjenester, basert på mulighetene i markedet og næringslivets behov. Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene.

I HPO-prosjektet bidrar blant andre:

 • Den norske ambassaden i Singapore
 • Innovasjon Norges kontor i Singapore
 • Innovasjon Norges hovedkontor i Norge
 • Innovasjon Norges regionkontorer i Norge, inkludert finansieringsrådgivere
 • Norwegian Business Association Singapore

I tillegg har følgende klynger indikert sin deltagelse:

 • United Future Lab Norway
 • NOSCA
 • NHO region Oslo/Viken
 • Marine Recycling Cluster
 • Smart Water Norway
 • Arena Construction City Cluster
 • NCE Heidner Biocluster

Norske bedrifter

Et sentralt element i dette HPO-prosjektet i Singapore er å bygge opp et norsk fagmiljø innen sirkulærøkonomi i Singapore rundt en fysisk TechnologyLab knyttet til Innovasjon Norge og ambassaden i Singapore. Denne TechnologyLab-en styrker Norges omdømme som en relevant og troverdig partner til Singaporske aktører og vil styrke norske bedrifters sjanser for suksess i disse markedene.

Rekruttering av ytterlige norske bedrifter til programmet vil skje fra begynnelsen av 2022.

Prosjektleder er susanna.quek@innovationnorway.no +65 96 75 66 27


Publisert :
Sist oppdatert :