Hopp til hovedinnhold

Sjømat og akvakultur i Kina

Fisket fisk i en boksFoto: Thomas T. Kleiven
Muligheter og utfordringer for Norges kanskje sterkeste merkevare i Kina.

I Kina øker fokuset på livskvalitet og mattrygghet i takt med veksten i økonomien og gjennomsnittsinntekten. Denne trenden gir norske bedrifter muligheter til å eksportere mer sjømat og marine bio-produkter til det kinesiske markedet. Samtidig moderniserer Kina den hjemlige havbruksnæringen, og Norges gode omdømme i bransjen gjør oss til en attraktiv eksportør av teknologi, utstyr og tjenester.

Sjømat og marine bio-produkter

Det er markant etterspørsel i det kinesiske markedet etter høykvalitets sjømat, kosttilskudd laget av sjømat, proteiner, peptider og omega-3-produkter. Dette betyr et potensial for økt eksport av alle typer sjømatprodukter fra Norge til Kina.

Akvakultur

Oppdrettsnæringen i Kina produserer 50 millioner tonn akvatiske matprodukter årlig. Næringen oppgraderes over hele verdikjeden og behøver moderne teknologi, utstyr og tjenester. Norge kan eksportere rogn fra atlanterhavslaks, fiskemel, krillmel, fiskefôr, fiskevaksiner, landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS), utstyr for offshore oppdrettsanlegg, moderne brønnbåter, ingeniørteknologi, kunnskap og tjenester.

Samarbeid om forskning og utvikling gir muligheter innen utvikling av blant annet nye arter, teknologi og utstyr for havoppdrett og økologisk havoppdrett.

Fiskeriteknologi

I fiskerinæringen finnes det forretningsmuligheter blant annet innen design av krilltrålere, fiskenett, design av tau og fiskekroker, prosesseringsanlegg om bord i båt, ekkolodd og andre nisjeinstrumenter.

Utfordringer

Muligheter og utfordringer eksisterer side om side i det kinesiske markedet. Manglende markedsadgang er fortsatt et problem for flere produkter. Å løse dette vil være avgjørende for å øke norsk eksport av blant annet rogn fra laks og ørret, fiskevaksiner, marine bio-produkter, kjøtt, meieriprodukter og honning.


Klikk her for mer informasjon om markedsmuligheter for akvakultur i Kina!


Spørsmål kan rettes til vår ekspert:

Ji Wu Zhang
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge, Kina
Ji.Wu.Zhang@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :