Hopp til hovedinnhold

Slik hjelper Innovasjon Norge bedriftene med å gripe internasjonale muligheter

Medarbeidere i Innovasjon Norge som står å diskutererFoto: Astrid Waller
Innovasjon Norge har en rekke eksportrettede tjenester, med eksperter og rådgivere i Norge og internasjonalt. 
Vi gir deg råd, veiledning og hjelp, enten du skal inn på et nytt marked for første gang eller du skal utvide en internasjonal satsing.  

Innovasjon Norge har en rekke eksportrettede tjenester, med eksperter og rådgivere i Norge og internasjonalt.

Bistår med strategi for internasjonal satsing

Innovasjon Norge hjelper bedrifter med vekst- og inngangsstrategi for nye markeder. Dette skjer gjennom en rekke programmer, fra workshoper som forbereder en internasjonal satsing, til eksportprogrammer der grupper av bedrifter blir med ut i markedet for å lære mer om konkrete markedsmuligheter.

Hjelper med alt det praktiske

Innovasjon Norges Eksportsenter hjelper deg med alt det praktiske rundt eksport, som frihandelsavtaler, toll og avgifter, dokumentkrav og kontrakter. Vi kan også gi råd om hvordan du kan sikre bedriftens immaterielle rettigheter.

Eksklusivt program for de med best forutsetninger

Global Gateways er et program for de med best forutsetning for å lykkes. Har bedriften din en større internasjonal satsing? Global Gateways tilbyr tett oppfølging gjennom hele prosessen, hjelper med å redusere risiko og sikrer raskere tilgang til nye markeder. Vi prioriterer bedrifter som har de nødvendige forutsetningene for å lykkes med en langsiktig internasjonal satsing.

Assistanse i utlandet

Innovasjon Norge har over 100 ansatte utenfor Norge fordelt på mange eksportkontorer, som jobber for å hjelpe norsk næringsliv med å lykkes internasjonalt. Våre eksperter har et verdifullt nettverk og kjenner relevante sektorer, markedsforhold og forretningskultur. Vi er der for å gi norske bedrifter markedsinnsikt, finne kunder og samarbeidspartnere, koble til relevante aktører og bidra med praktisk assistanse. Kontorene våre i utlandet jobber tett med de norske ambassadene, NORWEP, Sjømatrådet og andre for å gi næringslivet et best mulig tilbud i de viktigste markedene.

Identifisere og formidle markedsmuligheter

Kontorene i utlandet er lytteposter for norsk næringsliv. De er kontinuerlig på utkikk etter forretningsmuligheter. Det kan være muligheter for enkeltbedrifter som allerede har en fot innenfor i markedet, eller store muligheter som fører til en koordinert, nasjonal satsing for at en gruppe av norske bedrifter som sammen kan vinne store kontrakter. Det er det vi kaller HPO – High Potential Opportunities.

Nordic Innovation House

I flere land er kontorene til Innovasjon Norge en del av Nordic Innovation House. Nordic Innovation House er finansiert av Nordisk Råd, og har som mål å gi nordiske selskaper en inngang til globale gründer- og innovasjonmiljøer. Ved å koble norske selskaper til et lokalt økosystem og lokale akseleratorer, bidrar vi til at selskapene kan kommer raskt opp i fart i markedet.

Teknologiutsendinger

I Brasil, Japan, India og Singapore har Innovasjon Norge teknologiutsendinger som jobber inn mot forsknings- og kunnskapsmiljøene i disse landene. Det gjør at norske bedrifter kan koble seg på kompetansemiljøer i disse markedene, komme nærmere markedsmulighetene og vinne kontrakter.

Selvbetjente kurs og markedsinformasjon

I Innovasjon Norges digitale Kompetansesenter finner du mye nyttig informasjon om eksport, internasjonal forretningsutvikling, markedsmuligheter i utlandet og introduksjon til ulike markeder. Her finner du informasjon fra Innovasjon Norge, så vel som fra Eksfin og DOGA.

Publisert :
Sist oppdatert :