Hopp til hovedinnhold

Smarte byer i Kina

Liten elektrisk bil i et bybildeFoto: CityQ
Video Smart Cities Med om lag 20 millioner mennesker som flytter fra landsbygda til byene hvert år, opplever Kina verdens kraftigste og raskeste urbanisering. Dette skaper enorm intern etterspørsel etter bygninger, infrastruktur og industrivirksomhet, som er viktige drivkrefter for Kinas økonomiske utvikling.

Kina er et av få land i verden som faktisk bygger byer fra grunnen, både ved å gjenoppbygge gamle og anlegge helt nye byer. Regional utvikling fører til at en økende andel av landarealet klassifiseres som urbane områder. Dette gir også opphav til en rekke utfordringer som jord-, luft- og vannforurensning, økt trafikk og presset kapasitet innen helsetjenester og utdanningstilbud.


Klikk her for å lære mer om mulighetene innen smarte byer!


De seneste årene har regjeringen i Kina oppfordret til utvikling av grønne, smarte byer som et forsøk på å ivareta miljøhensyn til tross for høyt tempo i byutviklingen. Dette skaper mange muligheter for norske interessenter som kan bistå med relevant erfaring, kunnskap og teknologi innen følgende områder:


  • IKT: tingenes internett (IoT), big data, kunstig intelligens (AI), digitalisering, 5G, skyteknologi, sensorer og «city brain», sosiale medier, fintech
  • Grønne bygg: nullutslippsbygg, passivhus, energieffektivisering i bygninger, systemer for bygningsforvaltning (BMS)
  • Byplanlegging: arealforvaltning, byutforming og -planlegging, jordvern, grønn by
  • Smart transport: Elektriske kjøretøy, ny-energi-kjøretøy, selvstyrende kjøretøy, smarte veier
  • Smart energi: Smart energinett, energisparing, gjenvinning av overskuddsenergi, varmepumper, jordvarme, solenergi
  • Infrastruktur: Bygge- og anleggsvirksomhet og forvaltning, underjordiske rørsystemer, smart fjernvarme
  • Vann: «Sponge city», oppsamlet regnvann, flomtiltak, vannforsyninger, behandling av rent vann og avløpsvann
  • Avfallsbehandling og sirkulærøkonomi: Slambehandling, søppelsortering og -behandling (kildesortering), resirkulering og gjenbruk.
  • Bærekraftig by: Lavkarbon-by, karbonfangst og -lagring (CCUS), miljøvern, karbonhandel, bærekraftsmål (SDG), eco-city.
  • Samarbeid mellom byer i Norge og Kina: Søsterbyer og vennskapsbyer, bysamarbeid.

For mer informasjon, vennligst kontakt vår ekspert:

Dr. Peng Gao
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge, Kina
Peng.Gao@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :