Hopp til hovedinnhold

Smarte Byer i Sør-Korea

Sør-Koreansk by sett fra havet hvor man midt i bildet ser et langt spisst byggFoto: Sunyu Kim, Unsplash
Urban utviklingsplanlegging i Sør-Korea i det 20. århundret ble styrt av staten og de store private konglomeratene, noe som medførte økende urbane problemer, som var en global trend på veien mot urbanisering. Planene har ført til mange problemer i store byer, for eksempel overbelastning, miljø-ødeleggelser og dårlige bygningsstandarder, som igjen forverres av den raske industrialiseringen.

De siste 15 årene har koreanske myndigheter forsøkt å håndtere urbane spørsmål, som for eksempel høy befolkningstetthet i byer, ved hjelp av nye teknologier. En av de første betegnelsene var «U-byer» der U stod for «Ubiquitous» (tilgjengelig for alle). Både sentrale og regionale myndigheter anså U-byer som en drivkraft for bærekraftig vekst innen sektorene bygge- og anleggsvirksomhet, e-city (IKT), infrastruktur og serviceløsninger. Selv om det løste mindre problemer med urbanisering, var ikke dette nok, ettersom U-byer var mer teknologidrevne prosjekter. Helt siden den gang har koreanske myndigheter presset på for en bærekraftig, menneskesentrisk urban utvikling, med temaet «SmartCity» eller «K-SmartCity».

Testmiljø for Smarte Byer

Korea troner øverst på Bloomberg Innovation Index, som rangerer økonomier ved bruk av indikatorer som for eksempel investeringer i forskning og utvikling, antall patenter og konsentrasjon av høyteknologiske selskaper. Korea kommer også øverst på verdens liste når det gjelder nettilgang. Hele befolkningen har tilgang til 4G-tilkobling, og lokale bredbåndsleverandører er ledende i utviklingen av 5G.

Korea har nylig annonsert en plan for at det administrative knutepunktet Sejong og den sør-østlige havnebyen Busan skal fungere som testmiljø for realisering av Smarte Byer. Ulike innovative teknologier, alt fra ubemannede kjøretøy til systemer for ansiktsgjenkjenning, vil bli tatt i bruk i deler av de to urbane områdene, noe som vil gjøre disse til smarte byer i verdensklasse, ifølge Presidentens komité for den fjerde industrielle revolusjonen. Sejong, en by i det sentrale Sør-Korea, vil benytte ubemannede kjøretøy, og Busan vil fokusere på global logistikk under temaet «Et nytt fremtidig liv sentrert rundt natur, mennesker og teknologi». De totale forskningsmidlene fra koreanske myndigheter vil være på omtrent 116 millioner USD i et tidsrom på fem år.

Muligheter for norske selskaper

Siden Korea har lansert nasjonale prosjekter for Smarte Byer, kan dette initiativet hjelpe Korea med å håndtere klimaendringer og nå reduksjonsmål for utslipp av klimagasser i forbindelse med utvikling av byer. Det vil altså være denne politikken som vil hjelpe Korea med å oppfylle Parisavtalen. Dette, sammen med synspunkter til eksperter innen industri, akademia og forskningsinstitutter, har ført til et nasjonalt veikart for utvikling av Smarte Byer. Selv om det finnes mange fokusområder i Smarte Byer, representerer følgende sektorer områder med muligheter for norske selskaper:

Smart transport

Målet er å bygge en landsdekkende infrastruktur for lading, som gjør det mulig å lade elektriske kjøretøy hvor som helst. Et «vehicle-to-grid» system er også planlagt, som vil lade batterier i elektriske kjøretøy i rolige perioder og videreselge overskudd av strøm ved behov. Også autonome personkjøretøy, lastebiler og skip er i en testfase i Korea.

Smart energi og strømnett

Innovasjon i sammenkoblinger mellom forbruk og forsyningskilder er målet her. Dette vil muliggjøre nye forretningsmodeller og forbedre systemer for automatisk gjenoppretting ved funksjonsfeil på strømnettet, for å sikre en pålitelig strømforsyning av høy kvalitet. Koreanske myndigheter planlegger å øke andelen av ny og fornybar energi innen hele primærenergien til 11,0 % (13,4 % av den totale elektriske kraften) innen 2035.

Smarte bygninger

Hus, bygninger og landsbyer som er selvforsynte med energi er det endelige målet. Man sikter på å bygge smarte styringskomplekser for fornybar energi over hele landet ved å benytte mikrogrid og ta i bruk småskala generasjonsenheter for fornybar energi hos alle sluttbrukere.

Smarte sykehus

Seoul National University Bundang Hospital (SNUBH) er et eksempel på neste trinn i utvikling av helsevesenet. SNUBH omsetter for 275 millioner USD per år. De har en arbeidsstyrke på 515 leger, 780 sykepleiere og 640 ansatte. Siden 2003 har SNUBH vært Sør-Koreas nasjonale medisinske sykehus for forskning.

Smart styring

Korea har blitt rangert på topp i FNs e-Government Survey for tredje året på rad. Koreanske myndigheter har jobbet i flere tiår for å bygge og forbedre sine e-government-systemer, lansert innovative offentlige e-tjenester, for eksempel systemer for e-anskaffelser og en 24-timers offentlig tjenesteportal. Som et resultat av dette leveres nå de fleste offentlige tjenester på nett, noe som gjør koreanske myndigheter stadig mer transparente.

Testmiljø for Smarte Byer

Den statlige komiteen for Smarte Byer har blitt innviet, og testbyene som ble utnevnt var Sejong og Busan. Eksisterende smarte byer, som Songdo, Sungnam, Kimpo og Goyang, er stadig på utkikk etter nye teknologipartnere for å gjøre byene smartere på kommunenivå.

Vi ser at et av de lovende områdene for norske selskaper i Korea er Smart Transport, spesielt når det gjelder smarte sensorer i forbindelse med transport og vær, på grunn av behov som har oppstått som følge av aktuelle hindringer Korea har støtt på. Andre mulighetsområder for norske selskaper er Smarte Skip, ettersom Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner og ligger i forkant når det gjelder bærekraftig teknologiutvikling, samt innen fornybar energi og byggsektorer.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
Insu Jason Park
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge, Seoul
insu.jason.park@innovationnorway.no

Referanser:
SmartCity Korea 3D Animation (video)
Arirang Special - Smart city strategy (video)
Seoul, a smart green city (video)

Publisert :
Sist oppdatert :