Hopp til hovedinnhold

Smarte samfunn i Sverige

En rekke el-skootere som står parkert i svensk byFoto: Jonas Jacobsson
En stadig større andel av verdens befolkning bosetter seg i byer. Utfordringene som urbaniseringen fører med seg, leder til nye muligheter for å forme morgendagens samfunn. Innovativt samarbeid for digitale løsninger som garanterer en langsiktig bærekraftig utvikling er en viktig del av løsningen for fremtidens smarte byer.

Sverige står ovenfor mange av de samme utfordringene og mulighetsområdene som Norge. Med en felles historie og en lik samfunnsstruktur er det gode forutsetninger for at løsninger for det norske markedet enkelt kan tilpasses det svenske. Som små aktører i et globalt perspektiv vil samarbeid mellom landene styrke posisjonen i et internasjonalt marked.

Smarte byer

Digital transformasjon er en muliggjører som er med å forme et mer effektivt, trygt og bærekraftig samfunn. Den smarte byen er alt fra smarte strømnett og energilagring til autonom transport som optimerer sine ruter basert på trafikkdata, automatisert avfallshåndtering og digitale plattformer for skole og helse. Løsninger for smartere byer er svært aktuelle i Sverige hvor en rekke regioner prioriterer omstilling til smartere steder for å håndtere økende urbanisering og utvikling av bærekraftige løsninger.

Energi

Den svenske regjeringen har en ambisjon om å være klimanøytrale innen 2045. Dette innebærer store investeringer innenfor det svenske energisystemet. Vi ser investeringer i alle deler av smart energi. Investeringer i batteriproduksjon, vindkraft, solenergi og hydrogenteknologi, oppvarming og kjøling samt modernisering av sentralnettet – alt drevet av fossilfri strøm.

Sverige er et høyaktuelt marked for norske selskap som har utviklet løsninger eller teknologier innen områder som smarte nett, energilagring, energieffektivisering, vindkraft og solenergi.

Mobilitet

En omstilling i mobilitetssektoren blir viktig for å redusere klimabelastningen og for å tilrettelegge for god fremkommelighet og klima i voksende byer. Sverige gjør sin største investering i infrastruktur noensinne. Vedlikehold og utbygging av vei- og jernbane, elektrifisering av transportsektoren, utbygging av ladestasjoner og forbedring av kollektivtilbudet er prioriterte områder. Et eksempel hvor norske løsninger vekker stor interesse og hvor det er klare forretningsmuligheter er elektriske ferger. Dette gjelder både pendlerferger til større byer men også håndteringen av skjærgårdstrafikken.

Sverige har en lang historie og bred ekspertise innen produksjon og utvikling av kjøretøy. Den digitale transformasjonen, ny teknologi og endrede forbruksmønster stiller krav til kontinuerlig innovasjon for å møte nye behov og markeder. Bedriftsinterne- og nasjonale programmer investerer stadig i nye løsninger som skal bidra til mer automatisert og miljøvennlig transport. Her er et stort potensial for utvikling og partnerskap i samarbeid med ledende aktører innen intelligente transportsystemer, tilkoblede og autonome kjøretøy, trafikksikkerhet og grønn transport.

Sikkerhet

Etter hvert som samfunnet blir stadig mer tilkoblet og autonomt gjennom bruk av AI, øker også risikoen. Cybersikkerhet er et av de mest prioriterte områdene for å kunne bruke teknologiens muligheter og dette står veldig høyt på agendaen i Sverige

For mer informasjon, ta kontakt med vår ekspert:

Tina Nordlander
Spesialrådgiver digitalisering og AI
Innovasjon Norge, Sverige
tina.nordlander@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :