Hopp til hovedinnhold

Svensken som vil få fart på norsk eksport

Per Niederbach, eksportdirektør i Innovasjon Norge.Foto: Agnete Brun.
Per Niederbach er eksportdirektør i Innovasjon Norge.
Sverige har lange eksporttradisjoner på mange felt. Innovasjon Norges eksportdirektør har sett blant annet til hjemlandet i arbeidet med norsk eksport.

Navn: Per Niederbach

Nåværende stilling: Divisjonsdirektør for Divisjon Eksport og Invest In i Innovasjon Norge.

Bakgrunn: Opprinnelig fra Örnsköldsvik, en industriby i Nord-Sverige med et høyt næringslivsfokus (Hägglunds, Fjällräven og MoDo kommer for eksempel herfra). Tysk far, derav det tyske etternavnet. Utdannet siviløkonom med språk og kulturforståelse ved Universitet i Linköping. Lang erfaring med innovasjon, næringspolitikk og næringsutvikling i Sverige før han flyttet til Norge i 1993.

Familie: Samboer og tre voksne barn.

Hvordan havnet svensken Per i Norge?

Jo, hva tror du? Det var kjærligheten. Jeg møtte min norske samboer på jobbtur i Østerrike og Ungarn. På den tiden var arbeidsmarkedet dårlig i Norge, men jeg fikk etter hvert jobb i Narvik hvor jeg jobbet med EU og EØS i ett og et halvt år. Det var i den perioden man diskuterte om Norge skulle bli med i EU. Så fikk jeg etter hvert jobb i Norges Eksportråd, som i 2004 ble en del av Innovasjon Norge. Etter hvert fikk jeg en stilling som leder av alle Innovasjon Norges regionkontorer i Norge. Det var nok litt spesielt at en svenske satt og ledet de norske regionkontorene. Men det var utrolig god læring for meg, det å jobbe mot de ulike regionene, lære meg de regionale og kulturelle forskjellene, og ikke minst språket – å kunne forstå både sognemål og rogalendinger! Jeg har etter hvert fått et spesielt godt forhold til Vestlandet og Ålesund, der min samboer Reidun kommer fra.

Hva var din drøm da du var yngre? Når ble du opptatt av eksport og innovasjon?

Jeg visste tidlig at jeg ønsket å jobbe internasjonalt, så det at jeg jobber i et annet land enn mitt opprinnelsesland er nok ikke så overraskende. Det å besøke andre land og kulturer har jeg alltid vært tiltrukket av. Da jeg jobbet i Sverige var det en ambisjon å jobbe i bedrifter eller organisasjoner med internasjonalt fokus som Innovasjon Norge, så sånn sett passer det godt at jeg nå er leder for Innovasjon Norges kontorer ute i verden.

Hvorfor er eksport viktig for Norge?

Handel med utlandet er viktig for å sikre vår velferd. Grunnen til at man kanskje ikke ser det så mye, er at mye av vår eksport i stor grad er basert på olje, gass og fisk. Alt som eksporteres ut av landet gir oss nødvendige inntekter for å finansiere import av varer og tjenester. Det fyller på oljefondet og sikrer at vi i Norge har fått det såpass mye bedre. Uten eksport hadde vi ikke kunnet bygge opp den velferden vi har i Norge i dag. Nå som olje og gass ikke lenger vil være motoren i norsk økonomi, er det viktig å bygge nye eksportnæringer for å sikre fremtidig velferd.

Hvordan er det å være svensk og skulle jobbe for norsk eksport?

Nå har jeg jobbet i Norge i 27 år – det er mesteparten av mitt yrkesaktive liv, så det har gått veldig bra. Norge og Sverige har alltid hatt tette bånd og vi jobber også i dag tett med både svenske og andre nordiske næringslivsaktører, som Business Sweden og Business Finland. Vi har mye å vinne på et nordisk samarbeid i den tøffe globale konkurransen. Det finnes så klart kulturelle forskjeller, men de er ikke så store. Vi har mye til felles og forstår hverandre godt.

Hvorfor er Sverige bedre på eksport enn Norge? Er de bedre på salg og markedsføring enn oss nordmenn?

Det er ingen hemmelighet at svenskene har bygget opp flere merkevarer enn Norge, og de har en tradisjon for industribygging. Men det er en annen type industri enn i Norge. Der industrien i Norge er mye råvarebasert, er den i Sverige mer konsumbasert. Svenskene legger mer vekt på salg, markedsføring og posisjonering. Det er viktig å være tydelig på hva du kan tilby, og ikke tro at teknologien eller produktene selger seg selv. I Norge er vi veldig gode på forskning og utvikling, men mindre gode på vekst og kommersialisering. I Sverige har man flere såkalte «enhjørninger», teknologibedrifter som vokser raskt. Her kan vi lære av hverandre.

Du har nylig levert en strategi for hvordan Norge kan rigges for eksport. Hvordan går Innovasjon Norge frem for å finne de store eksportmulighetene for norske bedrifter?

Innovasjon Norge har et uteapparat med dyktige eksportrådgivere hvis oppgave er å finne nye markedsmuligheter for norsk næringsliv. Etterspørselen i markedet er selvsagt styrende – det er verden der ute som definerer hvilke løsningene og produktene vi kan selge til dem. Å bidra til den markedsinnsikten og bruke den til å koble norske bedrifter til etterspørselen i markedet, er en viktig oppgave for Innovasjon Norge.

Et eksempel er havvind, hvor vi nå ser en ekstrem etterspørsel etter teknologi og installasjoner. Dette er områder hvor vi vet at norske bedrifter har gode løsninger, og da gjelder det å koble sammen de norske bedriftene med mulighetene der ute. Sammen med resten av Team Norway hjelper vi bedriftene inn i de relevante markedene.

Innen hvilke andre næringer bør vi satse fremover for å vinne markedsandeler internasjonalt?

Det som er felles for mange av mulighetene er energi og kraftkrevende næringer. Det gjelder både innen eksport og det å få investeringer inn her hjemme. Et område i stor vekst er batterier og batteriteknologi. Det er stor etterspørsel på verdensbasis etter billig og grønn kraft, noe vi har mye av sammenlignet med resten av verden. Norge er et godt egnet land for å bygge en slik type industri, hvor vi etter hvert kan eksportere teknologien og produktene. Vi ser også at hydrogen er i vekst, og det er også et område hvor vi mener norske bedrifter kan hevde seg.

Hva kan vi i Norge gjøre annerledes for å lykkes bedre i konkurransen globalt?

Jeg tror at for å lykkes, så må vi prioritere. Norge er et lite land med mange gode bedrifter og teknologi, men vi må prioritere noen markeder og fokusere på dem.

I tillegg har vi mye å vinne på at vi og de andre aktørene i Team Norway går sammen om noen muligheter, og i fellesskap legger til rette for at norsk næringsliv kan vinne kontrakter. Sammen med Team Norway, har Innovasjon Norge en sentral rolle i å koordinere offentlige aktørers støtte og assistanse gjennom eksportprogrammet High Potential Opportunities.

Hvordan kan Innovasjon Norge bidra? Hvis du skal gi dine beste tips; hvilke tre tilbud hos Innovasjon Norge bør norske bedrifter som vil eksportere benytte seg av?

For det første er det viktig å sette seg konkrete og tydelige mål. Der kan vi være en sparringpartner som hjelper deg å finne ut hvilke markeder som er relevante for din bedrift og hvordan du kan nå dem.

For det andre er det viktig å orientere seg om hva som er markedsmulighetene for din bedrift. For å møte dette behovet, har vi har lansert et digitalt kompetansesenter hvor vi deler analyser og informasjon om eksportmuligheter. Det er også mulig å ta direkte kontakt med våre kontorer hvis man vil vite mer.

For det tredje; om man er en bedrift som har rigget seg godt for eksport, kan man få hjelp via et nyetablert Innovasjon Norge-tilbud som heter Global Gateways. Programmet er for de mest lovende eksportbedriftene som har kommet et stykke på vei og som har de ressursene, kapasiteten og viljen som trengs for å lykkes internasjonalt.


Publisert :
Sist oppdatert :