Hopp til hovedinnhold

Vi samarbeider med Patentstyret

Kunnskapen om IPR er fortsatt for lav blant norske SMB'er. Patentstyret og Innovasjon Norge har derfor som mål om å bidra til økt bevissthet og kunnskap om IPR i norsk næringsliv, særlig rettet mot SMBer. 

Patentstyret og Innovasjon Norge ønsker å fremstå som samordnede aktører med et helhetlig tilbud til kundene. Målet er å dekke behovet for IPR-tjenester på en effektiv måte som gir merverdi til bedriftene. Det er intensjonen å inkludere øvrige virkemiddelaktører i de tiltakene hvor det er naturlig.

Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. De arrangerer kurs og holder foredrag om betydningen av immaterielle rettigheter og hvordan de kan sikres og utnyttes til å skape verdi. I tillegg utfører de på oppdrag ulike typer forundersøkelser.

Besøk Patentstyrets nettsider (patentstyret.no).

Publisert :
Sist oppdatert :