Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til Canada

Canada har behov for nye bærekraftige løsninger og er et svært viktig marked for norsk akvakulturnæring. Landet har et attraktivt helsemarked og økende behov for ny infrastruktur, nye bærekraftige transportløsninger, og grønn energi.
Toronto i Canada

Canada som marked

Canada er en av verdens ledende økonomier som havner på toppen i internasjonale målinger på regjeringens åpenhet, borgerrettigheter, utdanning, helse og økonomisk frihet. I tillegg er Canada et foregangsland når det kommer til god forretningsskikk.

Det er mange likheter mellom det canadiske og norske markedet, noe som gjør at norske eksportbedrifter normalt etablerer seg raskt her. Canada kan også være en inngangsport til det samlede nordamerikanske markedet.

Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i Canada

Akvakultur

Kanadisk akvakultur vokser jevnt, og har nå en samlet produksjon på nesten 200 000 metriske tonn. Produksjon av fisk, først og fremst laks, skjer hovedsakelig utenfor kysten av Britisk Columbia, New Brunswick og nå i det siste også Newfoundland og Labrador, mens skalldyrproduksjon for det meste foregår på Prince Edward Island. Det finnes bilaterale avtaler for å øke veksten i både Norge og Canada ved å dele kompetanse og erfaring. Nesten 1 milliard kanadiske dollar genereres årlig av den kanadiske akvakulturnæringen, som antagelig vil fortsette å vokse etter hvert som næringen fornyes og blir større og verdens etterspørsel etter sjømat øker. ritisk Columbia er den fjerde største produsenten av oppdrettslaks i verden, og de er også store på blåskjell og østers. Ta kontakt for å diskutere mulighetene innen akvanæringen i Canada med oss.

Helseteknologi

Canada har lagt frem en strategi for et grundig arbeid med innovasjoner innen helse, både for å skape nye arbeidsplasser og for å sikre bærekraftige helsetjenester. Det er økt fokus på digital helse og sammenkoblet omsorg på tvers av helse-økosystemet. Ontario er en av de ledende byene i verden når det gjelder innovasjon og implementering innen helse. De fremste områdeme er pleiekoordinering, telemedisin, hjemmeomsorg, oppdagelse av nye medisiner, deling av helsedata og velvære. Toronto-området har et et anerkjent helse- og kommersialiseringssenter MaRS. Canada er også en fin måte for bedrifter å etablere seg i et land som har en helsesektor som er sammenlignbar med Norge, og i tillegg få en fot innenfor det nordamerikanske markedet.

Energi og miljø

Canada fører an globalt på områder som havenergi, bioenergi, vannkraft og vind. Landet bruker betydelige ressurser på renere drift offshore, med oljesand og LNG, og er et av de ledende landene i skiftet til en grønn økonomi. Effektivitet er et enorm vekstområde som inkluderer grønn bygging, smarte målinger og forbedring av infrastrukturen for overføring. Forskningsmiljøene i landet er solide og styrkes med finansiering fra bransjen og myndighetene. Fra maritim «cleantech» (ren teknologi), elektrifisering av sine skip og ferger til forskning, CCSU, hydrogen-brenselceller og fokuset på utbygging og bærekraft i arktiske områder, har Canada og Norge muligheter på mange av de samme områdene. Kontoret vårt i Toronto kan dele kompetansen vår om nye forretningsmuligheter, og vil gjerne hjelpe deg til å få en bedre forståelse av mulighetene i det kanadiske markedet.

Olje og gass

Newfoundland og Labrador har betydelige forekomster av råolje og produserer rundt 300 000 fat olje per dag. Mange norske bedrifter har fått tilgang til markedet ved å utvikle lokale forretningsnettverk i Newfoundland. Newfoundland-området er et samlingspunkt for kanadisk olje- og gassindustri, forskning og utvikling, spesielt i forbindelse med fremtidige aktiviteter i Arktis. Det er behov for økt effektivitet og bedre teknologi for å redusere miljøpåvirkningen av utvinning fra den kanadiske oljesanden. Det er en økt interesse for å utvikle LNG-anlegg på vestkysten av Canada, der miljøstandardene og -restriksjonene vil være blant de høyeste i verden. Mengden reserver av hydrokarboner over hele landet, ressurspotensialet og behovet for mer effektiv og virkningsfull teknologi betyr at det finnes mange muligheter for norsk industri i hele dette markedet.

Adresse

2 Bloor St. West, Suite 2120
Toronto, Ontario M4W 3E2

Sentralbord

Telefon: +1 416 920 0434
Fax: +1 416 920 5982
E-post: toronto@innovationnorway.no

Ansatte

Bilde av : Hege Vibeke Barnes
Hege Vibeke Barnes
Avdelingsleder
Hege er ansvarlig for den strategiske utviklingen og den daglige driften av kontoret. Med 20 års erfaring innen internasjonalisering, forretningsstrategi, markedsføring og kommunikasjon, har Hege utviklet et omfattende nettverk i Nord-Amerika. Hege satte i gang bygging og vekst av vårt vellykkede Global Entrepreneurship Marketing-program, Norway New York Accelerator, Nordic Innovation House - New York samt flere vellykkede markedsførings- og kommunikasjonskampanjer for VisitNorway. Hege har en master i internasjonal virksomhet og en bachelor i internasjonalisering. Kontorsted New York.
Bilde av Caleb Chapman
Caleb Chapman
Seniorrådgiver
Bilde av : Hamid Shirazi
Hamid Shirazi
Seniorrådgiver
Hamid begynte i Innovasjon Norge i Toronto i 2022. Hans bakgrunn inkluderer privat, offentlig og akademisk sektor. Hamid har jobbet i et internasjonalt selskap for medisinsk utstyr, The U.S. Foreign Commercial Service (i Canada), Toronto City, Business Sweden (i Canada), og Ontario Ministry of Economic Development & Trade i senior forretnings- eller lederroller siden 1991. Hamid har en bachelorgrad i medisinsk teknologi, en graduate diplom i International Business, en MBA, og forfølger for tiden sin doktorgrad i Business Administration (DBA). Han har vært adjunkt i internasjonal virksomhet siden 2014.
Publisert :
Sist oppdatert :