Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til Frankrike

Sterk satsing på industri, digitalisering, energi og miljø, samt over 400 nærings- og kompetanseklynger og et svært aktivt gründermiljø, gjør Frankrike til et attraktivt eksportmarked for norske bedrifter. 
Paris bridge and parliment in the background

Frankrike som marked

Frankrike representerer et marked på rundt 70 millioner forbrukere. Det gjør Frankrike til EUs nest største marked og verdens sjuende største økonomi. Landet er også en naturlig inngangsport til store deler av Afrika med et betydelig tilleggsmarked.

Norge har et sterkt og positivt image i Frankrike – som et foregangsland for maritim teknologi og ren energi, der natur, miljø og bærekraft står sentralt. Dette er et godt utgangspunkt for norske aktører på markedet.

Innovasjon Norge jobber tett med Norges ambassade og konsulater, og Frank-Norsk Handelskammer, og kan bidra med markedskartlegging, nettverk og partnersøk, eller bistå i møter og forhandlinger der språk og lokalkunnskap er viktig. Vi følger med på markedet og har en rikholdig verktøykasse med finansiering og rådgivning for enkeltbedrifter som vil satse internasjonalt.

Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i Frankrike

Energi og havvind

Havvind, hydrogen, karbonfangst, karbonutnyttelse og karbonlagring er prioriterte satsinger i Frankrike. Landet er et av de raskest voksende markedene for havvind i Europa, og vi ser store muligheter for norsk industri, både utbyggere og underleverandører. Innovasjon Norge har egne fageksperter innen havvind, som inngår i Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger, High Potential Opportunities (HPO), og jobber sammen med Frank-Norsk Handelskammer og Norwep for å fremme norske løsninger.

Maritim transport

Frankrike ligger i krysset mellom verdens travleste skipsruter og har en strategisk maritim posisjon, takket være sine utenlandske territorier. For å styrke denne posisjonen ytterligere har den franske regjeringen satt av betydelige midler til modernisering og oppgradering av landets havneinfrastruktur. Mer bærekraftige løsninger, autonom transport og utnyttelse av innenlands vannveier som elver og kanaler får også stor oppmerksomhet.

For norske bedrifter ligger eksportmulighetene særlig innenfor grønne transportformer, digitalisering og optimalisering av logistikk og enhetsflyt, og teknologier for datainnsamling og analyse.

Elektrisk mobilitet

Frankrike har svært ambisiøse nasjonale klimaplaner, der elektrifisering av transportsektoren spiller en nøkkelrolle. Sammen med Tyskland er Frankrike nå det største europeiske markedet for elektriske kjøretøy. Denne utviklingen åpner opp for internasjonale aktører, ettersom etterspørselen etter ny teknologi øker.

Bioøkonomi og agritech

Markedet for å bygge med bærekraftige, biobaserte materialer i Frankrike er i sterk vekst. Det gir store muligheter for norske leverandører av smarte og bærekraftige løsninger. Frankrike har en ny lov som krever at alle nye offentlige bygg skal bygges med 50 prosent biobaserte materialer, noe som åpner for muligheter for norsk kompetanse innen blant annet treindustri.

Frankrike er Europas største matprodusent. Det er et jordbruksland hvor korn, kjøtt og meierivarer, i tillegg til vin, er spesielt viktig, og matvaremarkedet er i stadig vekst. Landet har posisjonert seg som en sterk nasjon innen landsbruksteknologi, med fokus på et mer effektivt og bærekraftig landbrukssystem på tvers av hele verdikjeden. Her finnes det gode muligheter for norske agritechselskaper.

Fisk og sjømat

Frankrike er en av verdens største forbrukere av sjømat. Hvert år importeres det over en million tonn med sjømat fra utlandet, og norsk fisk har en sterk posisjon i landet på grunn av kvalitet og fokus på miljø og bærekraft. Den norske laksen er spesielt populær, men også skrei i sesong.

Vi kan hjelpe deg med å finne kontakter slik at du kan eksportere din sjømat til Frankrike.

Gründere

Paris er rangert som en av de fremste byene i Europa for startups, både for etablering og skalering av nye virksomheter.

Paris har en velutviklet industri for risikokapital, sterk tilstedeværelse av forskningsinstitusjoner, offentlig finansierte programmer og et økende antall kontrofellesskap og akseleratorer.

Les mer om å være gründer i Paris her.

Reiseliv og turisme

For mange franskmenn er Norge en drømmedestinasjon. Norge oppleves som et land med respekt for miljø og bærekraft, hvor man finner roen gjennom naturbaserte aktiviteter, samtidig som man kan nyte kulturopplevelser i byene.

Turoperatører og reisebyråer har en sterk posisjon i det franske markedet. Derfor jobber vi tett med profesjonelle aktører i landet for å sikre at Norge blir en foretrukket destinasjon for franskmenn på ferie.

Du kan lese mer om fransk turisme til Norge på Visit Norways nettsider.

Adresse

c/o WOJO Champs Elysées
16 rue Washington
75008 Paris

E-post: paris@innovationnorway.no

Ansatte

Bilde av : Sigrun Daireaux
Sigrun Daireaux
Avdelingsleder
Sigrun Daireaux har lang og variert erfaring fra 12 år i energisektoren og 6 år i kultur/mediebransjen. Hun har jobbet hands-on med forretningsutvikling, strategi, venturekapital, porteføljestyring og teknologiutvikling, i tillegg til generell ledelse. Hun har lang erfaring som styremedlem i ulike teknologiselskaper. Hun har en mastergrad i fysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og en grad i fransk fra Université de Caen, med tilleggsstudier i operativ ledelse, prosessledelse, strategi, immaterielle rettigheter og digital transformasjon. Hun snakker norsk, fransk og engelsk.
Bilde av : Bernard Lamothe
Bernard Lamothe
Seniorrådgiver
Bernard Lamothe har over 20 års erfaring fra ulike sektorer som bank, mat og vin, eiendom og eksportrådgivning, i tillegg til media, turisme og utdanning. Han har studert bedriftsøkonomi og internasjonal handel ved HETE International Academy i Pau (Frankrike) og University of Liverpool (UK) og har bodd i 5 land, inkludert 20 år i Norge. Bernard snakker fransk, engelsk og norsk.
Bilde av : Delphine Vallon
Delphine Vallon
Rådgiver reiseliv
Delphine Vallon har jobbet med merkevaren Visit Norway siden 2008, som PR- og markedssjef for det franske markedet før hun ble Head of Instagram for Visit Norway. Hun har over 20 års erfaring fra reiser, media og kommunikasjon, som journalist og grafisk designer, både i Norge og Frankrike. Hun snakker fransk, engelsk og norsk.
Publisert :
Sist oppdatert :