Hopp til hovedinnhold

Internasjonal satsing og eksport til Japan

Japan er verdens tredje største økonomi, har stor kjøpekraft og en ledende rolle innen teknologi. Landet i Øst-Asia er et ideelt eksportmarked for nyskapende norske bedrifter, og kontoret vårt i Tokyo jobber særlig mye med fornybar energi, maritim og helse.
Tokyo med skyskrapere med reklame

Japan som marked

Norge eksporterer i hovedsak fisk og fiskeprodukter, mineraler, kjemiske produkter, maskiner og metaller til Japan. I tillegg til samarbeid innenfor vitenskap, teknologi, forskning og utdanning, har Norge og Japan lenge hatt gode diplomatiske relasjoner. Dette gir svært gode eksportmuligheter for norsk næringsliv.

Selv om eksportmulighetene er betydelige, er Japan også et utfordrende marked med fokus på å bygge langvarige relasjoner. Tillit er nøkkelen til gode forretningsforbindelser, og de bygges ofte på referanser og introduksjoner. Kvaliteten på japanske produkter og salgsprosesser er generelt høy, og japanerne har en bred definisjon på hva service er. Å holde tidsrammer, selv når det er ferier og helligdager, forventes. Det er også viktig å rette seg etter deres jobbstil.

Innovasjon Norge i Tokyo

Vi som jobber i Japan har over tid utviklet et tett samspill med de ulike aktørene i markedet og har derfor opparbeidet et nettverk som gjør det lettere å knytte partnerskap.

Vi kan bistå med:

  • Markedsanalyser og partnersøk
  • Strategisk rådgivning i inngangsfasen så vel som bistand i dialog med partnere og kunder
  • Myndighetskontakt gjennom vår tilstedeværelse på den norske ambassaden
  • Kobling til andre norske større satsinger, spesielt på områder som hydrogen og offshore vind
  • Workshops, seminarer og nettverksarrangement

Nordic Innovation House Tokyo

Nordic Innovation House er et samarbeid mellom Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Målet med samarbeidet er å bistå oppstarts- og vekstbedrifter med markedsadgang og vekst. Med finansiering fra Nordic Innovation og Nordisk Ministerråd bidrar Nordic Innovation House til å vise frem spennende entreprenørskap og innovasjon, nordiske verdier og den nordiske måten å drive virksomhet på.

Innovasjon Norges krav og forventinger

Muligheter for norske bedrifter i Japan

Fornybar energi og hydrogen

Japan har hatt insentivordninger for å akselerere innfasing av fornybar kraft, spesielt sol. Japan satser stort på å bli en internasjonalt ledende aktør for å realisere globale hydrogene verdikjeder. Landets veikart for hydrogen skisserer klare mål for sluttbruk, både i transport og kraftsektoren, der storskala import av karbonfri hydrogen er offisiell energipolitikk. For norske bedrifter er bruk av lokale partnere ofte en forutsetning for å ta del i denne utviklingen.

Helse og velferd

Japan står overfor en markert nedgang i befolkningen i tillegg til en stadig økende prosentandel eldre. landet må finne løsninger på hvordan de kan redusere utgiftene det offentlige har på nasjonale helse- og velferdsordninger. Det er behov for teknologiske løsninger som bidrar til forebyggende tiltak, øke livskvalitet for eldre, redusere belastning for omsorgspersoner og teknologi for å løse manglende arbeidskraft. Les mer om mulighetene innenfor helse og velferd i Japan.

Havmineraler

Ambisiøse nasjonale programmer for leting og utvinning av havmineraler er initiert i Japan. Norges erfaringer og teknologiekspertise som er opparbeidet fra dyphavsoperasjoner i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel gir grunn til å forvente at utvinning av havmineraler kan bli en ny stor industrisektor for Norge. De teknologiske utfordringene som eksisterer for å kunne igangsette større skala kommersiell aktivitet vil gi norske teknologileverandører innen maritim- og subsea-industri et godt mulighetsrom. Les mer om muligheter for samarbeid om havmineraler.

Reiseliv fra Japan

Japan er et viktig marked for norsk reiseliv og representerer en kjøpesterk gruppe, som benytter seg av våre kvalitetsprodukter og -tjenester. Vi tilbyr en rekke aktiviteter i Japan, og jobber aktivt med å nå ut til både forbrukere og bransje gjennom ulike kanaler. Les mer om våre reiselivsaktiviteter rettet mot the japanske markedet.

Adresse

Trade & Technology Office, Royal Norwegian Embassy
Shiroyama Trust Tower 21F
4-3-1 Toranomon, Minato-ku
105-0621 Tokyo, Japan

E-post: tokyo@innovationnorway.no

Ansatte

Bilde av : Svein Grandum
Svein Grandum
Avdelingsleder
Svein Grandum har mer enn 20 års erfaring fra Asia; som vitenskapsmann og som representant for et større norsk selskap. Han har fungert som rådgiver for vitenskap, teknologi og utdanning i Japan i over 15 år. Han har en Mastergrad fra Norges Tekniske Institutt i energiteknologi og en PhD fra University of Tsukuba i Japan innen materialvitenskap. I tillegg til rollene i Innovasjon Norge har han jobbet innenfor solcelleindustrien, både i Norge og Asia.
Profilbilde av Hiroko Tominaga
Hiroko Tominaga
Seniorrådgiver
Hiroko Tominaga begynte i organisasjonen i 2001, og har bistått norske bedrifter/organisasjoner på tvers av bransjer med markedsundersøkelser, partnersøk, besøksassistanse og nettverksarrangementer. Hun har en bred interkulturell og internasjonal erfaring fra sine tidligere arbeider i USA og Japan og er ekspert på å bistå norske og japanske selskaper med å etablere et samarbeidsforhold. Hun jobber tett med grønne tiltak som hydrogen, ammoniakk og CCS, samt helse/velferdssektorer. Hiroko snakker flytende japansk og engelsk.
MB
Marianne Støren Berg
Spesialrådgiver
Marianne Støren Berg fungerer som rådgiver for vitenskap, teknologi og høyere utdanning i Japan. Med 25 års erfaring innen forskning, innovasjon og å fremme partnerskap på tvers av akademia, offentlig og kommersiell sektor, fremmer Marianne norsk vitenskap, teknologisamarbeid og forretningsforbindelser med japanske partnere. Hennes ekspertise spenner over bransjer som maritim, digital helse og telekommunikasjon. Hun har en doktorgrad i innovasjonsprosesser fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og en mastergrad i maskinteknikk.
Publisert :
Sist oppdatert :