Hopp til hovedinnhold

Kroatia

Kontoret vårt i Kroatia arbeider med EØS-midlene og har fokus på det grønne skiftet og havrommet.
Gamle bygårder i mur i Kroatia

Kroatia som marked

Handel og næringslivssamarbeidet mellom Norge og Kroatia er begrenset, men godt utviklet innen maritime næringer. Mulige vekstområder i Kroatia er produksjon og tjenester knyttet til maritime og marine næringer, fornybar energi, digitalisering, turisme, medisinsk teknologi og landbruk.

Kroatias økonomi ble sterkt rammet av finanskrisen i 2008 med høy arbeidsledighet som resultat, særlig blant ungdom. Veksten i økonomien har startet etter landet ble medlem av EU i 2013, særlig innen turistsektoren.

Dersom man ønsker å gjøre investeringer i Kroatia er det viktig å ha gode lokale samarbeidspartnere da byråkratiet kan være utfordrende å manøvrere i.

EØS-midler

EØS-midlene gir i utgangspunktet norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Kroatia. Mest relevant er programmet «Business Development and Innovation Croatia», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, grønn næringsutvikling og kompetanseoverføring fra Norge til bedrifter i Kroatia. Programmet forvaltes av Innovasjon Norge.

Prosjektkontoret i Zagreb forvalter og følger opp programmer og prosjekter som er knyttet til EØS-midlene. For andre forespørsler, ber vi deg kontakte den norske ambassaden.

Innovasjon Norges krav og forventinger

Adresse

Grand Center
Hektoroviceva ulica 2
10000 Zagreb

Tlf: +385 1644 1408

Ansatte

Bilde av : Anne Lise Rognlidalen
Anne Lise Rognlidalen
Programleder og Kontorleder
Bilde av : Egli Ilic
Egli Ilic
Seniorrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :