Hopp til hovedinnhold

Romania

Kontoret vårt i Romania arbeider med EØS-midlene og har fokus på energi, det grønne skiftet, havrommet og digitalisering.
Gamle murbygg i Romania

Romania som marked

Romania er det største markedet i sørøst-Europa, det syvende største i EU med sine vel 19 millioner innbyggere. Romania er nest største mottaker av EØS-midler. Den maritime sektoren og energisektoren kan ha spesielt interesse for norsk næringsliv, i tillegg til IT-relatert industri. Landets bilindustri er meget stor, og kan ha potensiale for norske underleverandører. Landbruket har et stort uutnyttet potensial.

Utfordringer i landet er korrupsjon, varierende infrastruktur, lavt utdannet arbeidsstyrke og en offentlig sektor som vanskeliggjør offentlige anbudsutlysninger.

EØS-midler

EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Romania. Mest relevant er programmene "SME Growth Romania" som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Romania. I tillegg er det muligheter under "Energy Programme in Romania", som handler for eksempel om reduksjon av klimagassutslipp gjennom energieffektivering, produksjon av fornybar energi.

Prosjektkontoret i Romania forvalter og følger opp programmer og prosjekter som er knyttet til EØS-midlene. For andre forespørsler, f.eks. nyetableringer ber vi deg kontakte ambassaden.

Innovasjon Norges krav og forventinger

Adresse

Innovation Norway – Bucharest office,
11-11A George Enescu Street,
Enescu Office building 2nd floor, 1st district
010301 Bucharest

Ansatte

AA
Ana-Maria Axenia
Rådgiver
AD
Andreia Gabriela Deliu
Rådgiver
Profilbilde av Mihaela-Gabriela Piroi
Mihaela-Gabriela Piroi
Rådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :