Hopp til hovedinnhold

Vil gjøre kysten utslippsfri med hydrogen

""© Marius Fiskum/Selfa Arctic
Zerokyst-prosjektet ble en av de store vinnerne i tildelingen av støtte fra Grønn plattform høsten 2021. Prosjektet fikk 120 millioner kroner til å utvikle fremtidens hydrogenelektriske fiskebåter. Her ses Karoline og Bent Gabrielsen sammen med Erik Ianssen fra Selfa Arctic etter overleveringen av «Karoline» - verdens første batteridrevne sjark.
Grønn plattform-prosjektet ZeroKyst skal gjøre det mulig for nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen å bli helt utslippsfrie.

Bak ZeroKyst står et industrikonsortium bestående av tolv industri- og forskningspartnere fra hele landet. Prosjektet ledes av bedriften Selfa Arctic og er organisert gjennom fornybarklyngen RENERGY - Renewable Energy Cluster.

Realiserer hydrogen som drivstoff

Konsortiet skal utvikle og bygge et utslippsfritt pilotfartøy for sjømatnæringen og en hydrogenelektrisk drivlinje. Infrastruktur for landstrøm og hydrogen skal bygges opp i Lofoten, og på Karlsøya utenfor Tromsø skal de etablere et pilotanlegg for grønn hydrogenproduksjon. Konsortiet skal også utvikle nødvendige energitjenester for fiskeri- og havbruksnæringen.

– Vi skal realisere hydrogen som maritimt drivstoff i løpet av få år, og ZeroKyst er bare starten. Målet er å få ned forbruket av fossilt drivstoff, og halvere utslippene fra fiskeri og havbruk innen 2030, sier Thomas Bjørdal, prosjektleder i RENERGY.

Innovasjon Norge har gitt trygghet

Innovasjon Norge og tilskudd gjennom Grønn Plattform har spilt en viktig rolle for prosjektet.

- Konkurransen om Grønn plattform-milliarden har vært tøff, og vi er glade for at ZeroKyst fikk gjennomslag for prosjektet sitt. Samarbeid er veien å gå for å få til grønn omstilling. Hydrogen er en viktig energibærer for å kutte utslipp, og her kan Norge og Trøndelag ta en internasjonal posisjon, sier Vigdis Harsvik, divisjonsdirektør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.

– Vi er takknemlige for at Innovasjon Norge har utfordret og støttet oss på en konstruktiv og offensiv måte. Det har vært utløsende for å få på plass konsortiet på rekordtid. Innovasjon Norge er rett og slett en forståelsesfull og krevende finansieringspartner, sier Bjørdal.

Nøkkelen er solide konsortier

Et nytt konsortium med en komplett verdikjede for grønt hydrogen har klare fordeler. Det slagkraftige samarbeidet skaper forretningsmuligheter og konkurransefortrinn for norsk industri.

– Uten et etablert marked er det krevende å satse. Høy risiko og store investeringer gjør at enkeltaktører verken kan eller tør. Skal vi løfte industrikapasiteten må vi bygge solide konsortier som reduserer og fordeler risiko og kostnader over hele verdikjeden, understreker Bjørdal.

Norge har satt seg mål om å halvere klimagassutslippene fra transport innen 2030 og være et nullutslippsland innen 2050. Nye verdikjeder og ny infrastruktur for forsyning av utslippsfri energi må utvikles i rekordfart.

– Skal vi lykkes med å gjøre kysten utslippsfri, må det skje der sjømaten blir hentet opp og produsert. Derfor har vi bygget et solid konsortium som representerer en komplett verdikjede – fra strømleverandør og hydrogenproduksjon til fiskesjarker. Sammen skal vi utvikle helhetlige og fleksible løsninger som er både bærekraftige og lønnsomme for alle parter, forteller Bjørdal.

Med på «byggelaget» er blant annet internasjonalt anerkjente teknologi- og forskningsmiljøer som Siemens Energy, Plug, SINTEF og NTNU. Selskapet H2 Marine har ansvaret for den største arbeidspakken i prosjektet, og skal bygge verdens første løsninger for fleksibel produksjon og bunkring av grønt hydrogen til fiskefartøy.Publisert :
Sist oppdatert :