Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Disse gründermiljøene får ekstra midler

  Getty Images

  Økosystemet rundt innovasjon i Norge er viktig for at gründere skal lykkes. Nå kan du se hvilke miljøer i økosystemet som har fått ekstra midler for å kunne hjelpe fram oppstart- og skaleringsbedrifter.

  For å styrke det norske økosystemet for innovasjon og gründerskap lyste Innovasjon Norge ut 10 mill. kroner i desember 2020 med midler fra regjeringen. Vi mottok 105 søknader og midlene er nå fordelt. Det er tydelig at aktørene i innovasjon- og oppstartmiljøet har lyst til å være med på å videreutvikle og styrke økosystemet de er en del av.

   

  Næringsminister Iselin Nybø.Foto: Marte Garmann

  - Regjeringen har vært spesielt opptatt av å satse på gründere når vi har levert milliarder i krisepakker det siste året. Jeg mener vi er helt avhengig av å stimulere til at folk får den friheten og muligheten de trenger for å satse på egen hånd. Verdiene må skapes før de kan deles, og disse prosjektene vil hjelpe oss med å skape de nye grønne arbeidsplassene vi skal leve av i årene fremover, sier næringsminister Iselin Nybø.

  I 2020 ble det etablert flere selskaper i Norge enn på femten år, og nok en gang viser det seg at kriser setter i gang gründervirksomhet. Gründer-Norge har vært i sterk utvikling de siste ti årene; vi har hatt en stor vekst i antallet gründermiljøer og akseleratorprogrammer, flere aktive engleinvestorer og bedre statlige virkemidler.

  Hva er et økosystem for gründere

  Et godt økosystem for innovasjon og gründerskap består av

  • offentlige aktører
  • investorer og seriegründere
  • inkubatorer (miljøer som stiller ressurser til rådighet, for eksempel kontorlokaler)
  • oppstarthjelpere og akseleratorer (hjelper med oppskalering og vekst)
  • klynger (fagmiljøer med flere bedrifter)


  Økosystemet er viktig for å stimulere til gründerskap, men også for å sikre gründerbedrifters tilgang til kompetanse, nettverk og kapital.

  Samarbeid

  I denne utlysningen ble det lagt vekt på samarbeid i prosjektene mellom aktører i økosystemet for å skape gode tilbud til oppstartsbedrifter. Blant tilskuddsmottakerne finner vi inkubatorer, oppstart-guider, akseleratorer, klynger og universiteter. Økt samhandling mellom disse aktørene vil styrke det norske økosystemet for innovasjon og gründerskap.

   

  Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.Foto: Astrid Waller

  - I 2020 ga Innovasjon Norge tilsagn for 3,2. mrd. kroner til gründerselskaper i hele landet. For at disse selskapene skal lykkes med skalering og vekst trengs mer enn lån og tilskudd fra Innovasjon Norge. De trenger blant annet privat kapital, tilgang til talent og kompetanse, forskning, nettverk og kunder. Et velfungerende økosystem for innovasjon og oppstart kan tilby dette, og vil øke sjansen for at disse selskapene lykkes, sier Håkon Haugli.

  Liste over prosjekter

  Mange av prosjektene som søkte har fokus på bærekraft, mangfold, helse, AI og skalering og vekst.

  Her kan du lese om alle prosjektene som mottok tilskudd gjennom utlysningen og få en oversikt over hvilke tilbud som vil bli tilgjengelig for gründere og oppstartsselskaper:

   

  START NORGE

  Venture Cup Norge – forretningside konkurranse for studenter

  UNIVERSITETET I OSLO, NORA.startup

  NORA.startup - et innovasjonsøkosystem for kunstig intelligens

  STARTUPLAB AS Mobility

  Etablering av testarena for urban mobilitet og transport

  SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

  Matchmaking for startups, studenter og forskere

  VIGNER OLAISEN AS

  Archipelago Katapult – testarena for mer bærekraftig havnæring

  VIA - VITAL INFRASTRUKTUR ARENA

  Kapitalstrategi.no – Styrket kapitaltilgang til bedrifter i klynger

  3BL GROUP AS

  Sustainathon – Hackaton for å løse samfunnsutfordringer med bærekraftige løsninger

  BLUELEAP AS

  CEO Nettverk for ScaleUps

  SOSENTERIET -VESTFOLD OG TELEMARK

  Prototype på et regionalt økosystem for sosiale entreprenører – (PROSE)

  ENTREPRENERDY AS

  Infrastruktur for det entreprenørielle økosystem

  MEDIA CITY BERGEN AS

  Norwegian Cognitive Center

  INNOVATION DOCK AS

  Videreutvikling av Fauna Eksperimentet

  VALIDÉ AS digital akselerator helse

  Digital akselerator for helsenæringen

  STARTUP MIGRANTS AS

  Nasjonalt økosystem for økt mangfold innen gründerskap

  657

  Utvikling og videreføring av 657 Oslo sitt tilbud til vekstselskaper

  STARTUP NORWAY AS (analyse prosjekt)

  Measuring the State of the Startup Ecosystem

  SHIFTER MEDIA AS

  Shifter Academy en digital kompetanseplattform for oppstartbedrifter

  KONGSBERG INNOVASJON AS

  Bygge et bidireksjonalt internasjonalt nettverk for finansiering og vekst av norske selskaper

  THEFACTORY AS

  Accelerate Norway - Et nytt nasjonalt initiativ for akselerasjon av skalerbare oppstartsselskaper

  TEQUITY CLUSTER

  CFO Startup Academy + Scaleup program

  IMPACT HUB BERGEN AS

  Impact Challenge for sosiale entreprenører

  OBR

  Oslo Innovation Week 2021

  ENTREPEDIA AS

  Entrepedia – Digital guide for teknologibaserte oppstartsbedrifter