Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tettere samarbeid mellom film og reiseliv skal trekke flere turister til Norge

  Tom Cruise som henger i fjellet ved Preikestolen
  Preikestolen ved Lysefjorden ble brukt som innspillingssted for en av de største actionscenene i Mission Impossible 6. Foto: Paramount

  Når store internasjonale filmproduksjoner legges til Norge, kan det ha stor effekt på interessen for Norge som reisemål. Nå styrker vi samarbeidet med filmbransjen for å trekke flere turister til Norge.

  Filmer og serier med en sterk merkevare og dedikert tilhengerskare kan gi økt besøk til stedene hvor de spilles inn. De meste kjente eksemplene er kanskje knyttet til Ringenes Herre (New Zealand), og Game of Thrones (Irland mfl.). I Norge har vi også gode eksempler; Mission Impossible skapte Tom Cruise-feber i Norge, Juvet landskapshotell får fortsatt besøkende som har sett thrilleren Ex Machina fra 2014, og i år er det flere selskaper som tilbyr James Bond-turer her til lands.

  Fra venstre: Knut Perander, seniorrådgiver reiseliv i Innovasjon Norge, Meghan Beaton, filmkommisjonær for Norge, Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge og Elisabeth Svanholm Meyer, direktør for strategisk posisjonering, reiseliv og spesialoppdrag i Innovasjon Norge.
  Innovasjon Norge og den nasjonale filmkommisjonen (NFC) med den signerte avtalen om tettere samarbeid mellom film og reiseliv i Norge. Fra venstre: Knut Perander, seniorrådgiver reiseliv i Innovasjon Norge, Meghan Beaton, filmkommisjonær for Norge, Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge og Elisabeth Svanholm Meyer, direktør for strategisk posisjonering, reiseliv og spesialoppdrag i Innovasjon Norge. 

   

  Nå ønsker vi enda tettere samarbeid mellom film og reiselivet. Innovasjon Norge har signert en avtale med den nasjonale filmkommisjonen (NFC) for å ta ut potensialet som ligger i internasjonale filminnspillinger i Norge. Vi har i fellesskap pekt ut flere områder hvor vi har felles interesser, områder vi ser kan utvikles i tett samarbeid. Disse inkluderer utvikling av verdikjedene og kunnskapen rundt filmproduksjon og reiseliv i Norge, og profilering av norske innspillingssteder til potensielle turister gjennom Visit Norway. Ikke minst vil det å utvikle Norge som et bærekraftig innspillingssted være et viktig tiltak for å tiltrekke seg produksjoner i fremtiden.

  - Det er ingen grunn til at store filmproduksjoner ikke skal kunne legges til Norge. Vi har fantastisk natur, allerede gode erfaringer med noen virkelig store innspillinger og nylig har vi også fått en norsk film som er Oscar-nominert. Nå gleder vi oss til å samarbeide tettere om å gjøre Norge til et enda mer attraktivt og bærekraftig innspillingsland, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

  Norge som reisemål og innspillingssted

  Spesielt filmer som viser og omtaler norske naturfenomener kan styrke den norske merkevaren. Vi har sett at både Star Wars og Frost skapte en betydelig interesse for Norge, i tillegg til nevnte Mission Impossible og James Bond som begge har bidratt til å sette norsk natur på lerretet de siste årene. I 2022 er det premieren på Kampen om Narvik som er den mest spennende i norsk reiselivssammenheng.

  Stillbilde av Scarlett Johansson fra Black Widow ble spilt inn i Norge våren 2019.
  Deler av storfilmen Black Widow ble spilt inn i Norge våren 2019. Marvel Studios, Walt Disney Pictures

  Filmproduksjoner er svært kostbare, og verdikjedene i filmbransjen store og komplekse. I tillegg er behovet for andre tjenester i tilknytning til produksjonen, som transport, overnatting og servering stort. Eksempelvis hadde innspillingen av Mission Impossible 7 et totalt forbruk i Norge på 200 millioner kroner.

  - Dette viser at filmene kan skape betydelige ringvirkninger der de spilles inn. Hvis vi klarer å styrke Norges posisjon som innspillingssted kan både filmbransjen og reiselivsnæringen få et verdiskapingsløft, sier Håkon Haugli.