• EN
 • Logg inn
 • EU-finansiering

   GettyImages
  GettyImages

  Trenger du finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av Horisont 2020-programmet, noe som gjør at norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.

  Hvem kan søke?

  Små, mellomstore og store bedrifter kan søke om EU-finansering. I tillegg kan finansielle mellomledd søke om å forvalte EU-kapital.

  Hva kan du søke om?

  For bedrifter er det flere muligheter for å få støtte gjennom Horisont 2020: 

  • EIC Accelerator (SMB-instrumentet)
   EIC Accelerator retter seg mot bedrifter med markedsskapende innovasjonsprosjekter og stort potensial for å vokse internasjonalt. En norsk SMB kan søke EU om finansiering til utvikling og kommersialisering av sitt prosjekt. EIC Accelerator er tematisk helt åpent.

  • Fast Track to Innovation
   FTI retter seg mot små, mellomstore og store bedrifter, og støtter små konsortsier (3-5 partnere fra tre Horisont 2020-land) med sterk bedriftsdeltakelse, for kommersialisering av et felles prosjekt innenfor industrielle og muliggjørende teknologier og EUs samfunnsutfordringer.

  • Samarbeidsprosjekter i Horisont 2020
   I samarbeidsprosjekter kan alle typer bedrifter delta sammen med forskningsinstitutter, universiteter eller andre partnere. Prosjektene må ha minimum tre deltakere fra tre Horisont 2020-land, og svare på utlysninger innen EUs syv samfunnsutfordringer.

  • Låneordninger i Horisont 2020
   Låneordningene gjennom Horisont 2020 tilbyr risikokapital enten som direkte lån til bedrifter eller via finansielle mellomledd på lån- og egenkapitalsiden.

  • Cascading Grants
   SMB-er kan søke om mindre tilskudd (typisk 60 000 euro) fra Horisont 2020 til prosjektutvikling gjennom såkalte cascading grants. Disse tilskuddene vurderes og finansieres gjennom Horisont 2020-støttede enkeltprosjekter. Søknadsprosessen er ofte svært forenklet.

  • Innovation support
   Horisont 2020 finansierer prosjekter som kan forbedre støtteapparatet for SMB-er. Mange av disse utlysningene er rettet mot klynger, for eksempel INNOSUP for utvikling av nye industrielle verdikjeder.

  Vi organiserer kurs, workshops for mindre grupper og dybderådgivning til bedrifter og klynger for å hjelpe dem til å lykkes med sin Horisont 2020-søknad.

  Se hvilke prosjekter som har fått støtte

  Fra 2018 samles de delene av Horisont 2020 som støtter høyrisikoprosjekter med stort kapitalbehov og stort potensial for inntjening, banebrytende forskning eller markedsskapende innovasjon i European Innovation Council:

   

  Om Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

  Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Med et totalt budsjett på 80 milliarder euro i perioden 2014-2020 er EU-programmet verdens største satsning på forskning og innovasjon. 

  Horisont 2020 skal bidra til å oppnå smart, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst. Programmet skal sikre at Europa er i verdensklassen på vitenskap og teknologi, fjerne hindringer for innovasjon, og gjøre det enklere for offentlig og privat sektor å sammen levere løsninger til de store samfunnsutfordringene verden står ovenfor.

  Fem norske bedrifter henter 75 millioner kroner fra EUs Horisont 2020 i første halvår. Adigo får millioner fra EU for å redusere sprøyting i jordbruket
  Fra matavfall til ressurs med EU-millioner i ryggen. 

  Aktuelt om Horisont 2020