Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Næringsrettet tilskuddsordning for nordområdene

  Sizun Eye

  Utvikler du teknologi eller løsninger for arktiske forhold? Er prosjektet ditt med på å utvikle innovative økosystem i Arktis? Vi kan tilby rådgivning og finansiering.

  Norge skal være ledende på kunnskap om, for og i nord. Dette vil bidra til nye arbeidsplasser og til at Norge kan sette dagsorden for utviklingen i nordområdene. Et viktig mål er å øke verdiskapingen i nordnorske bedrifter basert på de rike ressursene som finnes i nord.

  Innovasjon Norge Arktis forvalter den næringsrettede tilskuddsordningen “Arktis 2030” på oppdrag for Troms og Finnmark Fylkeskommune. Prosjektene som støttes av oss skal bidra til økt næringsaktivitet og verdiskaping i norske nordområder. Det er også ønskelig at prosjektene bidrar til samarbeid mellom nasjonale og internasjonale aktører for å bygge sterkere økosystem i nordområdene.

  For å ta ut potensialet i våre naturressurser og vår kompetanse trenger vi sterkere miljøer og bedrifter som evner å utnytte disse konkurransefortrinnene. Vi mener at teknologi og løsninger som utvikles for arktiske forhold kan være med å løse globale samfunnsutfordringer. Vi mener at det ligger et stort potensiale i å koble nordnorsk næringsliv med miljøer i inn- og utland og med markeder globalt.

  Hva kan vi tilby?

  Innovasjon Norge Arktis har forvaltet tilskuddsordningen Arktis 2030 siden 2014. Gjennom våre kontorer og nettverk globalt, markedsinnsikt om teknologi og løsninger for Arktis og kompetanse på forretningsutvikling skal vi bidra til bærekraftig verdiskaping i nordområdene.

  Satsingsområder i 2022:

  • Utvikling av teknologi og løsninger for arktiske forhold
  • Utvikling av innovative økosystem i Arktis

   

   

   

  Ta kontakt med en rådgiver for mer informasjon om tilskuddsordningen Arktis 2030:

   

  Ikke i målgruppen til Innovasjon Norge? Troms og Finnmark Fylkeskommune har en egen utlysning for offentlige aktører, interesseorganisasjoner og kunnskapsmiljøer her:

  Arktis 2030 - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

  Nyheter