Humanitær innovasjon

 Maiken Thonke / UN Women
Maiken Thonke / UN Women

Det humanitære innovasjonsprogrammet legger til rette for partnerskap mellom humanitære organisasjoner og private bedrifter. Målet er å utvikle innovative teknologiske løsninger, som kan hjelpe mennesker utsatt for humanitære kriser på en bedre og mer effektiv måte.

Væpnede konflikter, klimaendringer og vedvarende fattigdom skaper komplekse humanitære kriser. Krisene varer lenger og rammer flere mennesker enn før, og gapet mellom behovene og ressursene som er tilgjengelig blir større.

Fremtidens humanitære innsats er avhengig av nye løsninger og nye måter å jobbe på. Gjennom det humanitære innovasjonsprogrammet ønsker vi å koble de humanitære behovene med teknologi og ekspertise fra bedrifter og private innovatører.

Hvem kan søke

Humanitære organisasjoner, FN og Røde Kors-bevegelsen kan søke om tilskudd. Organisasjoner opplever utfordringene i kriser de håndterer verden over og har kunnskapen om behovene i felt. Humanitært innovasjonsprogram har to ordninger og organisasjonene kan søke om støtte til å:

  • innovere i partnerskap med næringslivet i tidlig fase
  • implementere og spre løsninger fra vellykkede piloter

Hvordan kan næringslivet engasjere seg?

Vi mobiliserer næringslivet til å bidra med kompetanse, erfaring og teknologi for å løse store humanitære utfordringer.

Vi mener at nye teknologier som eksempelvis blockchain, finansiell teknologi, kunstig intelligense og internet of things kan være del av løsningen. For å bruke teknologi i humanitære situasjoner, mener vi at innovative partnerskap mellom humanitære organisasjoner og privat sektor er avgjørende. Organisasjonene kjenner til behovene, mens privat sektor har teknisk kunnskap og ekspertise.

Disse prosjektene mobiliserer vi for akkurat nå:
- DIGID: Identitetsproblematikk i humanitære kriser

Se videoene under om spennende løsninger vi jobber med å implementere og spre i humanitær sektor akkurat nå:
- UNHCR
- NRC


Følg oss på Twitter @HIPnorway

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss