Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2022

  Kristine og Frode Sakshaug med diplom for Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2021.
  Kristine og Frode Sakshaug fra Øyna Kulturlandskapshotell vant Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2021.Foto: Innovasjon Norge

  Bedriftutviklingsprisen i landbruket er en nasjonal pris for dei som har starta ei vellukka og berekraftig bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressursar.

  Innovasjon Norge deler kvart år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Fylkesvinnarane deltek så i konkurransen om den nasjonale prisen på 250 000 kroner.

  I fjor var det Øyna Parken AS frå Inderøya i Trøndelag som vann den nasjonale prisen. Prisen vart delt ut under Norwegian Travel Workshop i Kristiansand, og det var statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg som annonserte vinnaren. Dei to andre nominerte var Siderklynga frå Hardanger og Nedre Skinnes gård frå Krødsherad.

  Les om fjorårets vinner: Spektakulært hotell vant landbrukspris (innovasjonnorge.no)

  Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriteria

  • Berekraft:  
   • Økonomisk resultat/lønsemd
   • Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet 
   • Miljømessig som utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
  • Innovasjon/nyskaping

  Regionale vinnere 2022