Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

  Vinnere Den Sorte Havre
  Ingunn og Johan Anstensrud fra Den Sorte Havre vant Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2022.Foto: Innovasjon Norge

  Bedriftsutviklingsprisen i landbruket er en nasjonal pris for dei som har starta ei vellukka og berekraftig bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressursar.

  Innovasjon Norge deler kvart år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Fylkesvinnarane deltek så i konkurransen om den nasjonale prisen på 250 000 kroner.

  Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriteria

  • Berekraft:  
   • Økonomisk resultat/lønsemd
   • Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet 
   • Miljømessig som utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
  • Innovasjon/nyskaping