• EN
 • Logg inn
 • Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

  Iris og Eivind Aune fra Jentene på Tunet mottok Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2020 av leder for Innovasjon Norge Trøndelag, Vigdis Harsvik.
  Iris og Eivind Aune fra Jentene på Tunet mottok Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2020 av leder for Innovasjon Norge Trøndelag, Vigdis Harsvik.

  Har du starta ei vellukka og berekraftig bedrift med basis i landbrukets og bygdenes ressursar? Då kan du bli vinnar av Bedriftsutviklingsprisen 2021 og stikke av med pengepremien på 300 000 kroner. 

  Innovasjon Norge deler kvart år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket. Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Fylkesvinnarane deltek så i konkurransen om den nasjonale prisen på 250 000 kroner. 

  Jentene på tunet var vinnar i 2020 

  I fjor var det Jentene på tunet AS frå Selbu som vann den nasjonale prisenPrisen måtte denne gong delast ut under eit digitalt arrangement, og det var landbruks- og matminister Olaug Bollestad som annonserte Jentene på tunet AS som vinnararDei to andre nominerte var Reve kompost frå Rogaland og Osteverkstedet AS og Johan Isak Tveit frå Agder. 

  No har du sjansen

  I år kan du stikke av med sigerenheider og ære. Vi søkjer bedrifter eller personar med næringsverksemd som har basis i landbrukets og bygdenes ressursar.  

  Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriteria: 

  • Berekraft:  
   • Økonomisk resultat/lønsemd
   • Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet 
   • Miljømessig som utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
  • Innovasjon/nyskaping 

  Det er også mogleg for andre enn bedriftseigar å melde på ein kandidat til prisen.

  Fristen for å melde seg elektronisk er dessverre ute. Ta kontakt med regionkontoret ditt for å undersøkje om det framleis er mogleg å melde seg som kandidat.