Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bolig på gårdsbruk

  Et par som jobber på tablet på utebenk utfor et hus
  GettyImages

  Trenger du ny eller utbedret bolig på gården? Vi kan tilby lån til å gjennomføre investeringen.

  Lånet kan ha løpetid på inntil 25 år, og du kan velge flytende eller fast rente med binding.

  Lånet kan ikke overstige 90 % av landbrukstakst. Vi henter inn kredittopplysninger når vi behandler lånesøknader. 

  Hvem kan få finansiering?

  Eiere av landbrukseiendommer. Vi prioriterer bare gårdsbruk med næringsvirksomhet av et visst omfang. 

  Hva kan vi finansiere?

  Det kan gis lån til følgende investeringer:

  • Ny bolig for eier, kårfolk eller ansatte på gården.
  • Utbedring av eksisterende bolig. Dette kan omfatte tilbygg, ombygging, energisparende tiltak, tilpassing for eldre og funksjonshemmede eller for å ivareta antikvariske verdier.
  • Kjøp av bolig på tomt når formålet er at boligen skal knyttes til bruket.