• EN
  • Logg inn
  • Timeliste for eige arbeid i prosjekt

    Prosjekt delfinansiert av Innovasjon Norge.

    Utfylt og underskrevet timeliste skal sendast i lag med projsketrekneskap ved sluttutbetaling av tilskot. Skjemaet skal sendast til Innovasjon Norge, Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo eller post@innovasjonnorge.no.

    Last ned skjema for Timeliste for eige arbeid i prosjekt