• EN
 • Logg inn
 • Forskuddsbetaling

  Forskuddsbetaling er det beste for deg som eksportør. Dette innebærer betaling gjennom kredittkort eller en overførsel direkte på din konto.

  Forskuddsbetaling innebærer liten risiko, med unntak av hvorvidt leveransen krever en lenger produksjonsperiode innen betalingen kommer. Dette kommer vi tilbake til der vi omtaler kredittforsikring og ulike garantiordninger.

  Forskuddsbetaling bidrar positivt med hensikt på leverandørens likviditet, sikkerhet for betaling og ikke minst er det lave bankgebyrer knyttet til dette.

  Når kan du forvente å kreve forskudd?

  Derimot vil ikke alltid det være mulig å få til forskudd, men i enkelte situasjoner er det nødvendig.

  Det er ofte lurt å prøve å få til forskudd eller delvis forskuddsbetaling fra nye og mulig ukjente kunder samt på kommersielle salg over en viss verdi. Dersom du har en unik posisjonering, og ditt produkt/tjeneste er sterkt etterspurt eller har monopol er dette enklere å få gjennom. Derimot om du selger til markeder med betydelig landrisiko, har skreddersydde varer/tjenester og eller produkter med kort levetid (typisk sesong, fersk vare) bør du om ikke helt, men delvis kreve forskuddsbetaling uansett.

  I større kontrakter som er av en viss verdi bør man også ta utgangspunkt i forskuddsbetaling av visse prosentvise deler av kontraktssummen.

  Derimot om sikkerheten for betaling er ivaretatt med forskudd kommer ikke dette nødvendigvis uten kostnader. Eksportør stilles ofte ovenfor krav om å stille en form for forskuddsgaranti i favør av kjøper. Du kan lese mer om ulike typer under teksten om garantier. I tillegg til en forskuddsgaranti kan kjøper kreve en form for kontantrabatt. Rabatten avhenger noe av bransje og marked, og kan variere fra en til 10 prosent av salgssummen.