Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til USA

  Kontakt oss i USA
  GettyImages

  USA er verdens største forbrukermarked med over 328 millioner mennesker, spredt ut over 50 sosialt, kulturelt og økonomisk unike stater. Landet har også frihandelsavtaler med over 20 andre land, som åpner for å nå ytterligere hundrevis av millioner mennesker.

  USA som marked

  Amerikansk økonomi er drevet av det enorme folketallet, teknologisk innovasjon, høyt forbruk, høy gjennomsnittlig inntekt og moderate arbeidsledighetstall.

  USA er et ledende land innen forskning og teknologisk innovasjon. Ingen andre land har flere Nobelpris-vinnere, og det er bare i Kina det sendes flere patentsøknader årlig.

  I USA finnes noen av de mest dynamiske, mangfoldige og attraktive økosystemene i verden: fra entreprenørskap i Silicon Valley til kommersialisering og finans i New York, til verdens energihovedstad i Houston, og til politikkens kraftsenter i Washington D.C.


  Hva gjør vi i Innovasjon Norge?

  Vi er fysisk tilstede i USA med egne kontorer i New York, San Fransisco, Houston og Washington DC.

  Herfra er vi strategisk posisjonerte til å hjelpe norske selskaper med å utnytte de mulighetene som er spesielt knyttet opp mot norsk kjernekompetanse og konkurransekraft.

  Les mer om hvilke muligheter som finnes for norske bedrifter i USA.

  Vi har sterke nettverk og inngående kompetanse som strekker seg på tvers av sektorer og geografi. Våre tjenester og programmer inkluderer:

  • Markedsinnsikt
  • Nettverkstilgang
  • Kompetanseoverføring
  • Direkte rådgiving
  • Markedsbesøk (både en-til-en og i grupper)

  Hva kan vi hjelpe deg med?  Muligheter for norske bedrifter i USA

  Våre prioriteringer inkluderer sektorer og markeder hvor norske selskaper har konkurransefordeler. Dette gjelder spesielt innen fornybar energi og teknologi, som følge av Bidens «Green new deal» og «Infrastructure & Jobs Act», grønn mobilitet på hav og land, helse og entreprenørskap.

  Les mer om de ulike sektorene nedenfor:

  Entreprenørskap

  Kompetanse og skalering

  I USA er det kunnskap og kultur for entreprenørskap og forretningsbygging som vanskelig kan matches. Fra innovasjon, nytekning og skalering, til vekst og global ekspansjon, er amerikanske selskaper og grundere i verdensklassen når det gjelder å skape og bygge nåtidens og fremtidens suksessrike selskaper.

  I 2021 ble det investert hele $330 milliarder i 17,054 avtaler i USA. Størstedelen av kapitalen til oppstartsselskaper blir investert fra Silicon Valley-området, med New York som en raskt voksende nummer 2. Disse to byene er også rangert som de største og mest attraktive byene i verden for oppstarts- og skaleringsselskaper.

  Innovasjon Norge er godt posisjonert med kontorer i begge disse områdene, og har et stort og relevant nettverk av eksperter, erfarne grundere og forretningsfolk.

  Våre kompetanse- og akseleratorprogrammer er bygget for å øke kunnskapen og gjennomføringskraften for norske oppstarts- og skaleringsselskaper, så de effektivt kan bygge sine selskaper og konkurrere internasjonalt.

  Våre aktiviteter innen entreprenørskap i USA inkluderer:

  Nordic Innovation House (NIH)

  • Nordic Innovation House (NIH) er miljøer for nordiske entreprenører som gir tilgang til kompetanse, lokalkunnskap og nettverk for samarbeid og innsikt.
  • NIH er lokalisert i Silicon Valley og New York.

  TINC (Tech Incubator) Silicon Valley

  • TINC er et kompetanseprogram for teknologiselskaper som ønsker å teste produktet mot et marked, og få økt kompetanse innenfor skalering og forretningsmodellering.
  • På TINC samles lovende nordiske startups og mentorer fra Silicon Valley i verdensklasse. Mentorene er eksperter innen risikovillig kapital, markedsføring, salg og skalering - og kjenner Norden godt. Du vil også møte likesinnede gründere som har oppnådd suksess i USA.

   

  Entrepreneurial Marketing New York (EMNY)

  • Entrepreneurial Marketing New York (EMNY) er et kompetanseprogram for selskaper som er klare for internasjonal vekst og trenger å styrke sine interne systemer, markedsføring og salg for å kunne konkurrere og vokse internasjonalt.

   

  Norwegian School of Entrepreneurship (Grunderskolen)

  • Norwegian School of Entrepreneurship (Grunderskolen) tar årlig imot 40 norske mastergradsstudenter i San Fransisco.
  • Formålet er å gi studentene en smak av gründervirksomhet, skape forståelse for lokal forretningskultur og stimulere til idéer som kan være av verdi i fremtiden.

  Fornybar energi

  Havvind

  Amerikanske farvann er en enorm havvindressurs, med potensiale for å produsere mer enn 2000 gigawatt elektrisitet. Dette potensialet er nærmere dobbelt det eksisterende forbruket av elektrisitet i USA og representerer en fantastisk mulighet for leveranser av ren og pålitelig energi.

  Over 150 milliarder dollar er forventet investert i oppbyggingen av et nytt økosystem for havvind, med stort behov for utenlandsk kompetanse. Til dags dato er områder på 1,7 millioner dekar lisensiert, med 16 aktive lisenser og mange flere planlagt.

  Bunnfaste havvindsprosjekter er planlagt langs USAs østkyst fra Massachusetts til Sør-Carolina, mens vestkysten har planlagte lisenser for flytende havvind langs kysten av California og Hawaii.

  Les mer om National Offshore Wind Strategy i USA her


  Vil du bli bedre kjent med havvindmarkedet i USA?

  Ta et gratis digitalkurs om havvindmarkedet i USA på vårt kompetansesenter

   

  Våre aktiviteter innen havvind i USA inkluderer:

  • HPO (High Potential Opportunity)
   • High Potential Opportunities (HPO) er Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger. Ett av målene er å posisjonere norske leverandører innen havvind i markedet på østkysten av USA.
  •  Global Growth Offshore Wind USA
   • Global Growth Offshore Wind USA er et eksportprogram som samler en gruppe amibisiøse selskaper til en kombinasjon av forberedende markedsorienteringskurs i Norge og markedsbesøk i USA, hvor dere vil møte sentrale aktører i bransjen og interessenter som driver utviklingen av den amerikanske havvindindustrien.
  • Bransjekonferanser og trade shows

   


  Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS)

  Karbonfangst er en industriell aktivitet der karbon som ellers slippes ut i atmosfæren fanges og lagres dypt under jorden i trygge og permanente geologiske former. Karbonfangst og -lagring (CCS) er en av få teknologier som kan påvirke enkelte industrier til å redusere sitt karbonavtrykk.

  Næringen i USA, spesielt Texas, har adoptert visjonen om storskala karbonfangst og -lagring, noe som kan lede til fangst og lagring av 50 millioner tonn CO2 hvert år innen 2030, og omtrent 100 millioner tonn innen 2040.

  14 av de største energiselskapene i verden planlegger å adressere industriell CO2-utslipp i en av de størst konsentrerte ressursene i USA. Sammen planlegger disse selskapene å bruke CCS-teknologier i fasiliteter som genererer elektrisitet for produksjon av produkter som samfunnet bruker hver dag: plastikk, motorolje og emballasje.

  Få mer informasjon om karbonfangst i Houston her

   

  Det amerikanske markedet er verdens største og mest lønnsomme marked for helseprodukter, medtech-løsninger og terapeutiske produkter.

  USA er også det største markedet for biofarmasøytiske produkter, tilsvarende mer enn 1/3 av det globale markedet, og ledende innen biofarmasøytisk forsking og utvikling.

  Amerikanske firmaer står for mer enn halvparten av verdens forskning og utvikling innen farmasøytisk industri ($75 milliarder) og har immaterielle rettigheter på de fleste nye medisiner.

  Det er relativt enkelt å operere i USA med minimale markedsbarrierer. Miljøet er støttende for utvikling og kommersialisering av farmasøytiske produkter, og styrken inkluderer et system for immaterielle rettigheter som belønner innovasjon via patenter og databeskyttelse.

  USA har også et sterkt forskningsbasert regulatorisk system, den største forskningsbasen fostret av akademiske institusjoner og et sterkt kapitalmarked med tilgang på store finansielle midler til oppstartselskaper.

  Våre aktiviteter innen helse (medtech og life sciences) i USA inkluderer:

  Amplify


  DKBIO Investorkonferanse

  • DKBIO Investiorkonferanse er en plattform for norske selskaper som vil lære, presentere for amerikanske investorer og strategiske partnere, og oppleve det ledende forskningsmiljøet i Boston.
  • Konferansen avholdes i første uke av april hvert år.
  • Les mer om DKBIO 2022 på Norway Events

   

  BIO Convention

  • Bio Convention i San Diego er den største life science-forretningskonferansen i verden. Norske selskaper kan knytte kontakt med amerikanske beslutningstagere gjennom deltagelse på en nordisk paviljong.
  • I 2022 avholdes konferansen i San Diego 13. - 16- juni. Meld deg på her.

   

  ESMO 2022

  • ESMO 2022 er en klinisk kreftkonferanse. Innovasjon Norge samarbeider med ambassaden i Paris, NorTrials, OUH, Inven2, Connect, Oslo Cancer Cluster og NHO Geneo / LMI på et framstøt innenfor klinisk kreftkompetanse.
  • Konferansen avholdes i Paris 9 - 13. september 2022. Les mer her.

   

  CICON 22

  • CICON 22 er en konferanse om kreftimmunoterapi i New York, hvor norske kreftmedisinselskaper sammen kan fronte et investorinitiativ for økt relevans og attraktivitet.
  • Konferansen avholdes i New York 28. september - 1. oktober 2022. Det arbeides med en norsk virksomhetsdelegasjon, som ikke ennå er formalisert.

   

  Nordic American Life Science Conference (NALS)

  • Nordic American Life Science Conference (NALS) er en lærerik investorkonferanse i New York.
  • I 2022 foregår konferansen 30. november - 1. desember i New York.