Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til USA

  Kontakt oss i USA
  GettyImages

  USA er verdens største forbrukermarked med over 328 millioner mennesker, spredt ut over 50 sosialt, kulturelt og økonomisk unike stater. Landet har også frihandelsavtaler med over 20 andre land, som åpner for å nå ytterligere hundrevis av millioner mennesker.

  USA som marked

  Amerikansk økonomi er drevet av det enorme folketallet, teknologisk innovasjon, høyt forbruk, høy gjennomsnittlig inntekt og moderate arbeidsledighetstall. USA er et ledende land innen forskning og teknologisk innovasjon. Ingen andre land har flere Nobelpris-vinnere, og det er bare i Kina det sendes flere patentsøknader årlig.

  I USA finnes noen av de mest dynamiske, mangfoldige og attraktive økosystemene i verden: Fra entreprenørskap i Silicon Valley til kommersialisering og finans i New York, til verdens energihovedstad i Houston, og til politikkens kraftsenter i Washington D.C.

   

  Hva gjør Innovasjon Norge i USA?

  Vi er fysisk til stede i USA med egne kontorer i New York, San Fransisco, Houston og Washington DC.

  Herfra er vi strategisk posisjonerte til å hjelpe norske selskaper med å utnytte de mulighetene som er spesielt knyttet opp mot norsk kjernekompetanse og konkurransekraft.

  Vi har sterke nettverk og inngående kompetanse som strekker seg på tvers av sektorer og geografi. Våre tjenester og programmer inkluderer:

  • Markedsinnsikt
  • Nettverkstilgang
  • Kompetanseoverføring
  • Direkte rådgiving
  • Markedsbesøk (både en-til-en og i grupper)

  Muligheter for norske bedrifter i USA

  Våre prioriteringer inkluderer sektorer og markeder hvor norske selskaper har konkurransefordeler. Dette gjelder spesielt innen fornybar energi og teknologi, som følge av Bidens «Green new deal» og «Infrastructure & Jobs Act», grønn mobilitet på hav og land, helse og entreprenørskap.

  Et ansvarlig næringsliv

  Innovasjon Norge krever at kunder, leverandører og partnere utøver sin virksomhet i tråd med OECDs retningslinjer, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer også at virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg særlig inn i menneskerettighetssituasjonen i landet.

  Vi anbefaler også at bedrifter setter seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" for å håndtere mulig risiko gjennom interne kontrollsystemer og retningslinjer.

  Les mer om Innovasjon Norges krav og forventinger