• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Singapore

  Kontakt oss i Singapore
  GettyImages

  Singapore er et handelsknutepunkt, finanssentrum og driver for høyteknologisk utvikling innenfor maritim sektor, fornybar energi og smarte byer og samfunn. Singapore er som følge av politisk stabilitet, engelsk forretningsspråk, minimal korrupsjonsfare og et trygt samfunnsliv det enkle og ideelle utgangspunkt for å nå de store vekstmarkedene i Asia. Universitetene og forskningsinstitusjonene er av de høyest rankede i verden. Økosystemet rundt entreprenørskap og kommersialisering av nye ideer er innovativt, velutviklet og ressurssterkt.

  Hvordan påvirker koronasituasjonen verdensmarkedet?

  Hør podcast fra Norwegian Business Association Singapore - Covid 19: How it affects business