Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Belgia

  Kontakt oss i Brussel
  Yeo Khee/Unsplash

  Kontoret vårt i Belgia jobber opp mot EU-institusjoner og med EUs næringsrettede programmer. En viktig del av arbeidet er å veilede norske aktører om mulige finansieringsordninger i EU.

  Innovasjon Norges kontor i Brussel skal gi praktisk bistand og støtte til bedrifter, klynger og næringsliv som ønsker å søke EU-midler, og bidra til å gjøre norske aktører og interesser mer synlige i Brussel. Kontoret er samlokalisert med Norges forskningsråd og Senter for internasjonalisering av utdanning, og er en del av det nye Kunnskapskontoret i Brussel.

  Belgia representerer et attraktivt marked for norsk næringsliv. Sentral plassering og velutviklet infrastruktur gir gode muligheter for eksport til andre europeiske land.

  Norge er i dag største leverandør av naturgass til Belgia, og det er potensial for ytterligere vekst både innenfor naturgass og fornybar energi inkludert i transportsektoren. Antwerpen er Europas nest største havn og selv om sjøfartssamarbeidet mellom Norge og Belgia allerede er bredt og velutviklet, er det rom for ytterligere vekst. Importen av norsk sjømat er i stadig vekst. Andre bransjer av interesse er reiseliv, finansielle tjenester, maskiner og maskindeler, telekommunikasjon og IT og produksjon av medisinsk utstyr.