Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Internasjonal satsing og eksport til Frankrike

  Kontakt oss i Paris
  GettyImages

  Sterk satsing på industri, digitalisering, energi og miljø, samt over 400 nærings- og kompetanseklynger og et svært aktivt gründermiljø, gjør Frankrike til et attraktivt eksportmarked for norske bedrifter. 

  Vi følger koronasituasjonen nøye, og er oppdatert på franske myndigheters og næringslivets respons på krisen. Ta kontakt med en av våre rådgivere hvis du har spørsmål. Du finner også mange gode veiledninger og informasjon på Handelskammerets Covid 19 ressurssenter for fransk-norske bedrifter.

  Frankrike representerer et marked på over 67 millioner forbrukere, og er dermed EUs nest største marked i tillegg til å være verdens sjuende største økonomi. Landet er også en naturlig inngangsport til store deler av Afrika med et betydelig tilleggsmarked.

  Norge har et sterkt og positivt image i Frankrike – som et foregangsland for innovativ design, arkitektur og gastronomi, der natur, miljø og bærekraft står sentralt. Dette er et godt utgangspunkt for norske aktører på markedet. Innovasjon Norge kan bidra med markedskartlegging, nettverk og partnersøk, eller bistå i møter og forhandlinger der språk og lokalkunnskap er viktig.

  Internasjonal satsing og eksport til Frankrike