• EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Frankrike

  Kontakt oss i Paris
  GettyImages

  Innovasjon Norge Paris følger koronasituasjonen nøye og er oppdatert på franske myndigheters og næringslivets respons på krisen.

  Ikke nøl med å ta kontakt med en av våre rådgivere hvis du har spørsmål. Du finner også mange gode veiledninger og informasjon på Handelskammerets Covid 19 ressurssenter for fransk-norske bedrifter.

  Frankrike representerer et marked på over 67 millioner forbrukere, og er dermed EUs nest største marked i tillegg til å være verdens 7. største økonomi. Sterk satsing på industri, digitalisering, energi og miljø, og over 400 nærings- og kompetanseklynger gjør Frankrike til et attraktivt marked for norske bedrifter. Frankrike har også et svært aktivt gründermiljø og huser blant annet verdens største start-up campus. Frankrike er dessuten en naturlig inngangsport til store deler av Afrika med et betydelig tilleggsmarked.

  Norge har et sterkt og positivt image i Frankrike – som et foregangsland for innovativ design, arkitektur og gastronomi der natur, miljø og bærekraft står sentralt. Dette er et godt utgangspunkt for norske aktører på markedet. Innovasjon Norge kan bidra med markedskartlegging, nettverk og partnersøk, eller bistå i møter og forhandlinger der språk og lokalkunnskap er viktig.