Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tysk landbruk leter etter innovative løsninger

  En baby som leker med grønn spade ute
  Meghan Holmes/Unsplash

  Nå søker de alternative løsninger for å kunne fortsette med landbruk i like stor eller større skala enn før.

  Omtrent halvparten av Tysklands areal brukes til landbruk. Av dette er over 70% dyrket mark eller jordbruksareal som er dyrkbart. På over halvparten av denne marken dyrkes ulike typer korn. Resten av arealet brukes hovedsakelig til mais, raps og rotvekster.

  Plantedyrking i den tyske landbrukssektoren står, som i mange andre europeiske land, overfor mange store utfordringer. Dette gjelder både dyrking i drivhus og på åkere:

  • Færre og færre godkjente plantevernmidler er tilgjengelig, og flere typer ugress viser resistens mot disse plantevernmidlene.
  • På grunn av EU-regelverk må bønder bruke mindre gjødsel.
  • Tørrere sommerperioder krever mer effektiv vanning av planter.
  • Fremtidig CO2-avgift vil føre til at tyske bønder må redusere sin bruk av fossil energi.
  • Tyske sluttforbrukere forventer mer bærekraftig dyrking av matplanter.
  • Landbrukssektoren konkurrerer om dyrkbart areal med etterspørsel etter areal til boliger, infrastruktur eller fornybar energi.

  Derfor er landbrukssektoren på jakt etter alternative løsninger for å opprettholde eller øke avlingene. Dette kan være løsninger som for eksempel fører til

  • mindre bruk av plantevernmidler
  • mer miljøvennlig jordbruk
  • redusert vannforbruk
  • mer energieffektivt arbeid med mindre utslipp av CO2

  Som følge av det økende presset for å finne alternative løsninger, vil landbrukskamrene, landbruksorganisasjoner og bønder dele informasjon om sin dyrkingen, gi tilbakemeldinger og teste nye løsninger.

  Disse utfordringene vil vi ikke bare se i Tyskland, men over hele verden.

  For mer informasjon, vennligst kontakt
  Arne Lüders
  Innovasjon Norge, Hamburg
  arne.luders@innovationnorway.no
  +49 173-1552200