• EN
  • Logg inn
  • Lag din IPR-strategi

     Piranka
    Piranka

    En robust og helhetlig IPR-strategi som er godt integrert i forretningsplanen er kjennetegnet for bedriftene som lykkes i internasjonale markeder. Håndtering av immaterielle verdier kan være avgjørende for å oppnå bedriftens mål.