Hopp til hovedinnhold

"Ny unormal" gjør at flere vil ha risikolån

Mann i dress står foran en grønn vegg.© Astrid Waller
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.
Innovasjon Norges tilbud om risikolån til innovative prosjekter er blitt langt mer attraktivt blant bedriftene. Etterspørselen etter slike vekstlån økte utover i 2022, viser årsrapporten.

Innovasjon Norge tildelte 1,3 milliarder kroner i risikolån til norsk næringsliv i 2022. Næringslivet er i økende grad interessert i låneproduktene Grønt vekstlån og Lån til internasjonalisering og eksport.

Reell markedssvikt

Et høyere rentenivå gjør at banker og andre private investorer finner god avkastning andre steder enn i innovative utviklingsprosjekter. Usikkerhet og endringer i kapitalmarkedene gjør at investorer velger andre og opplevd tryggere investeringer. Mange bedrifter har utviklingsprosjekter som er avgjørende for det grønne skiftet, næringsutvikling og fremtidig eksport. Bedriftene som har god evne til å betjene lån, kan imidlertid mangle gode nok sikkerheter.

- Vi ser en tendens til at de som vanligvis investerer i innovative prosjekter er mindre villige til å ta risiko. Innovasjon Norges rolle som «grønn industribank» er derfor viktigere enn på lenge, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Krevende med «ny unormal»

En sentral rolle for Innovasjon Norge er å utløse privat kapital til bedriftene. Private aktører er mer villige til å ta risiko når en bedrift allerede har fått tilbud om lån og garantier fra Innovasjon Norge.

- Mange sier at vi er tilbake til «den nye normalen» etter pandemien, men vi er i en "ny unormal". Vi ser at det er et udekket kapitalbehov i markedet, noe som kan bli en utfordring for ønsket industriutvikling, verdiskaping og eksport fremover. Vår rolle er å korrigere for denne markedssvikten, slik at norske bedrifter kan utnytte de store markedsmulighetene, sier Haugli.

20 norske bedrifter fikk 591 millioner kroner i vekstlån og grønne vekstlån i 2022, blant annet Sayfr. De tilbyr digitale verktøy for å endre sikkerhetskultur, blant annet i store rederier. Sayfr fikk vekstlån for internasjonalisering og eksport i oktober i fjor.

- Vekstlånet fra Innovasjon Norge satte fart på produktutviklingen vår, og vi kunne ta et nytt produkt for måling av sikkerhetskultur til markedet ved starten av året. Det nye produktet skal forhindre ulykker, sier Johan Rostoft, administrerende direktør i Sayfr.

Andre nøkkeltall fra Innovasjon Norges årsrapport for 2022

  • Innovasjon Norge bidro med 7,1 milliarder kroner til næringslivet i 2022
  • 68 prosent ble brukt til prosjekter med en potensiell positiv miljøeffekt. Dette er en økning på sju prosentpoeng sammenlignet med 2021 – som også var et rekordår for grønn finansiering
  • Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge vokser i gjennomsnitt mer enn sammenlignbare bedrifter uten slik støtte. Bedrifter med støtte hadde i gjennomsnitt en årlig mervekst i omsetning på 10,3 prosentpoeng
  • 36,1 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge, det vil si en økning på 33 prosent fra året før
  • 88 prosent av de spurte bedriftene i Kundeeffektundersøkelsen mener at Innovasjon Norges bidrag har vært utslagsgivende for gjennomføring av prosjektet

Les Årsrapporten for 2022


Publisert :
Sist oppdatert :