Hopp til hovedinnhold

44 prosjekter vil utvikle nye grønne løsninger

administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.Foto: Astrid Waller
44 prosjekter konkurrerer nå om støtte fra Grønn plattform. – Grønn plattform skal bidra til utvikling av bærekraftige løsninger som i stadig større grad etterspørres internasjonalt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.
Bedrifter og forskningsinstitutter fra hele landet har søkt om støtte fra Grønn plattform. Søkerne konkurrerer om 1 milliard kroner.

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova.

Det er for perioden 2021-2023 satt av i alt 1 milliard kroner til Grønn plattform, og i revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å styrke ordningen med ytterligere 100 millioner kroner.

Grønn framtid

– Vi må bruke krisen vi er i til å raskere omstille Norge til en grønn framtid. Jeg ønsker å legge til rette for at det skapes nye grønne arbeidsplasser som vi skal leve av fremover. Innovasjon og ny teknologi er løsningen på de store utfordringene vi står overfor, det er derfor gledelig å se at næringslivet ivrer etter å sette i gang store, grønne prosjekter, sier næringsminister Iselin Nybø.

Flere arbeidsplasser

I alt er det kommet inn 44 prosjekt-søknader. Til sammen er det søkt om nesten 4,2 milliarder kroner, slik at konkurransen for å nå opp er hard. Prosjektene vil nå bli vurdert grundig, både av nasjonale og internasjonale fageksperter. Tildelingen vil skje tidlig i september 2021.

– Prosjektene som får støtte skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i hele landet, samtidig som de vil bidra til utvikling av bærekraftige løsninger som i stadig større grad etterspørres internasjonalt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Ulike bransjer

Grønn plattform har mobilisert aktører innen mange ulike fagmiljøer. De som har mobilisert mest er energibransjen med 13 søknader, fiskeri og havbruksnæringa med åtte søknader, maritim næring med syv søknader og prosess- og foredlingsindustrien med fem søknader. I tillegg kommer søknader fra en rekke andre bransjer.

– Det lover godt for grønn vekst at ulike bransjer i hele landet har engasjert seg. Vi har fått søknader fra store deler av landet, fra Svalbard i nord til Farsund i sør, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Samarbeid

Samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner bygger fremtidsrettet kunnskapsmiljø, skaper nye relasjoner mellom aktører som kan bidra til å bygge nye næringer og konkurransekraft.

– Bak hver søknad ligger det et solid samarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitutter. Over 100 bedrifter deltar og forskningsinstituttene er representert i alle søknadene, sier administrerende direktør Ingrid Riddervold Lorange i Siva.


Her er Grønn plattform-søknadene fordelt på tema og fylker

Energi: 13
Fiskeri og havbruk: 8
Maritim: 7
Prosess- og foredlingsindustri: 5
Bygg, anlegg og eiendom: 3
Miljø: 3
Transport og samferdsel: 2
Næringsmiddelindustri: 1
Skog og trebruk: 1
Vareproduserende industri: 1
Sum = 44

Viken: 12
Oslo: 8
Vestland: 8
Rogaland: 5
Trøndelag: 3
Vestfold og Telemark: 3
Agder: 2
Møre og Romsdal: 1
Svalbard: 1
Troms og Finnmark: 1
Sum = 44

Publisert :
Sist oppdatert :