Hopp til hovedinnhold

Disse bedriftene skal ta norsk kreativ teknologi ut i verden

Menneske som ser på gammel TV i ørkenenFoto: Unsplash
Eksportprogrammet Kreativ teknologi ut i verden bidrar med kapital og kompetanse for å styrke bedriftenes internasjonale konkurransekraft.
Åtte norske bedrifter har kvalifisert seg til deltakelse i eksportprogrammet Kreativ teknologi ut i verden. Programmet er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og åtte millioner kroner skal bidra til å styrke bedriftenes internasjonale konkurransekraft og øke eksportinntektene.  

Hele 41 bedrifter søkte om deltakelse i det nye eksportprogrammet, som skal bidra med kapital og kompetanse til å få teknologien ut i markedet. Kreativ teknologi ut i verden (KUV) er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og 657 Oslo.

KUV er et eksportprogram for norske teknologibedrifter som utvikler og eier teknologiske løsninger og digitale tjenester knyttet til skapelse, produksjon, formidling, salg eller distribusjon av kunstnerisk, kulturelt og kreativt innhold.

- Internasjonaliseringsfasen byr på utfordringer og muligheter for mange bedrifter. Vi har noen norskeide, større teknologiselskaper som har klart overgangen til det internasjonale markedet, men alt tyder på at kreativ teknologi representerer et betydelig større eksportpotensial enn det Norge frem til nå har klart å realisere. Det nasjonale og internasjonale markedet for kreativ teknologi er i sterk vekst, og det er flere norske teknologigründere og -bedrifter med vekstpotensial og ambisjoner. Disse skaper fremtidens arbeidsplasser og viktige eksportmuligheter som er viktige for Norges omstilling, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

- I Norge har kreativ næring lenge vært i vekst, og det var veldig gledelig å se at så mange dyktige bedrifter søkte om å delta. Vi ser frem til å samarbeide med Innovasjon Norge og bidra med en drahjelp til bedriftene som deltar, sier Anniken Fjellberg, leder av 675 Oslo.

Skal øke eksportinntektene

Kreativ teknologi ut i verden ble lyst ut som en åpen konkurranse 16. april 2021. Søknadene ble vurdert av representanter fra Innovasjon Norge, 675 Oslo og to eksterne eksperter. Programmet starter opp i slutten av juni og avsluttes høsten 2023.

Den økonomiske rammen for programmet er åtte millioner kroner.

- Dette er det femte eksportprogrammet for kreativ næring, og vi ser frem til å bygge videre på erfaringene fra Spill ut i verden, Arkitektur ut i verden, Litteratur ut i verden og Musikk ut i verden. Programmene gir oss en unik mulighet til å følge opp de utvalgte bedriftene med kompetanse og kapital over lengre tid, avslutter Margit Klingen Daams, leder for kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge.

Bedrifter som er tatt opp i programmet


Spørsmål? Ta kontakt med Margit Klingen Daams,

margit.klingen.daams@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :