Hopp til hovedinnhold

Disse gründermiljøene får ekstra midler

Dame som sitter bak PC og feirer noe med hendene i væretFoto: Getty Images
Økosystemet rundt innovasjon i Norge er viktig for at gründere skal lykkes. Nå kan du se hvilke miljøer i økosystemet som har fått ekstra midler for å kunne hjelpe fram oppstart- og skaleringsbedrifter.
Næringsminister i 2021, Iselin Nybø.Foto: Marte Garmann
Næringsminister Iselin Nybø.

For å styrke det norske økosystemet for innovasjon og gründerskap lyste Innovasjon Norge ut 10 mill. kroner i desember 2020 med midler fra regjeringen. Vi mottok 105 søknader og midlene er nå fordelt. Det er tydelig at aktørene i innovasjon- og oppstartmiljøet har lyst til å være med på å videreutvikle og styrke økosystemet de er en del av.

- Regjeringen har vært spesielt opptatt av å satse på gründere når vi har levert milliarder i krisepakker det siste året. Jeg mener vi er helt avhengig av å stimulere til at folk får den friheten og muligheten de trenger for å satse på egen hånd. Verdiene må skapes før de kan deles, og disse prosjektene vil hjelpe oss med å skape de nye grønne arbeidsplassene vi skal leve av i årene fremover, sier næringsminister Iselin Nybø.

I 2020 ble det etablert flere selskaper i Norge enn på femten år, og nok en gang viser det seg at kriser setter i gang gründervirksomhet. Gründer-Norge har vært i sterk utvikling de siste ti årene; vi har hatt en stor vekst i antallet gründermiljøer og akseleratorprogrammer, flere aktive engleinvestorer og bedre statlige virkemidler.

Hva er et økosystem for gründere

Et godt økosystem for innovasjon og gründerskap består av

  • offentlige aktører
  • investorer og seriegründere
  • inkubatorer (miljøer som stiller ressurser til rådighet, for eksempel kontorlokaler)
  • oppstarthjelpere og akseleratorer (hjelper med oppskalering og vekst)
  • klynger (fagmiljøer med flere bedrifter)

Økosystemet er viktig for å stimulere til gründerskap, men også for å sikre gründerbedrifters tilgang til kompetanse, nettverk og kapital.

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge© Astrid Waller
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Samarbeid

I denne utlysningen ble det lagt vekt på samarbeid i prosjektene mellom aktører i økosystemet for å skape gode tilbud til oppstartsbedrifter. Blant tilskuddsmottakerne finner vi inkubatorer, oppstart-guider, akseleratorer, klynger og universiteter. Økt samhandling mellom disse aktørene vil styrke det norske økosystemet for innovasjon og gründerskap.

- I 2020 ga Innovasjon Norge tilsagn for 3,2. mrd. kroner til gründerselskaper i hele landet. For at disse selskapene skal lykkes med skalering og vekst trengs mer enn lån og tilskudd fra Innovasjon Norge. De trenger blant annet privat kapital, tilgang til talent og kompetanse, forskning, nettverk og kunder. Et velfungerende økosystem for innovasjon og oppstart kan tilby dette, og vil øke sjansen for at disse selskapene lykkes, sier Håkon Haugli.

Liste over prosjekter

Mange av prosjektene som søkte har fokus på bærekraft, mangfold, helse, AI og skalering og vekst.

Her kan du lese om alle prosjektene som mottok tilskudd gjennom utlysningen og få en oversikt over hvilke tilbud som vil bli tilgjengelig for gründere og oppstartsselskaper:


START NORGE - Venture Cup Norge – forretningside konkurranse for studenter

UNIVERSITETET I OSLO, NORA.startup - et innovasjonsøkosystem for kunstig intelligens

STARTUPLAB AS Mobility - Etablering av testarena for urban mobilitet og transport

SIMULA RESEARCH LABORATORY AS - Matchmaking for startups, studenter og forskere

VIGNER OLAISEN AS - Archipelago Katapult – testarena for mer bærekraftig havnæring

VIA - VITAL INFRASTRUKTUR ARENA - Kapitalstrategi.no – Styrket kapitaltilgang til bedrifter i klynger

3BL GROUP AS - Sustainathon – Hackaton for å løse samfunnsutfordringer med bærekraftige løsninger

BLUELEAP AS - CEO Nettverk for ScaleUps

SOSENTERIET -VESTFOLD OG TELEMARK - Prototype på et regionalt økosystem for sosiale entreprenører – (PROSE)

ENTREPRENERDY AS - Infrastruktur for det entreprenørielle økosystem

MEDIA CITY BERGEN AS - Norwegian Cognitive Center

INNOVATION DOCK AS - Videreutvikling av Fauna Eksperimentet

VALIDÉ AS - Digital akselerator for helsenæringen

STARTUP MIGRANTS AS - Nasjonalt økosystem for økt mangfold innen gründerskap

657 - Utvikling og videreføring av 657 Oslo sitt tilbud til vekstselskaper

STARTUP NORWAY AS (analyse prosjekt) - Measuring the State of the Startup Ecosystem

SHIFTER MEDIA AS - Shifter Academy en digital kompetanseplattform for oppstartbedrifter

KONGSBERG INNOVASJON AS - Bygge et bidireksjonalt internasjonalt nettverk for finansiering og vekst av norske selskaper

THEFACTORY AS - Accelerate Norway - Et nytt nasjonalt initiativ for akselerasjon av skalerbare oppstartsselskaper

TEQUITY CLUSTER - CFO Startup Academy + Scaleup program

IMPACT HUB BERGEN AS - Impact Challenge for sosiale entreprenører

OBR - Oslo Innovation Week 2021

ENTREPEDIA AS - Digital guide for teknologibaserte oppstartsbedrifter

Publisert :
Sist oppdatert :