Hopp til hovedinnhold

Eksportsatsing på nullutslipps passasjerbåter til Sør-Europa

Båt på SeinenFoto: Didier Gauduchadeau
Team Norway skal samarbeide for å øke eksport av norske løsninger til markedet for nullutslipps passasjerbåter til Sør-Europa. Innovasjon Norge, Maritime CleanTech, Eksfin og ambassadene skal sammen hjelpe norske bedrifter med å vinne kontrakter i det sør-europeiske markedet.

-Norge har tilnærmet komplette maritime næringsklynger, og bedriftene kan levere på store oppdrag og totalløsninger. Den norske næringen er fremst til å utvikle og ta i bruk grønn maritim teknologi og vi har eksportklare grønne maritime løsninger som kan hjelpe Europa i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier Ada Jakobsen, CEO i næringsklyngen Maritime CleanTech.

Ada JakobsenFoto: Marius Knutsen
Administrerende direktør i Maritime Cleantech Ada Jakobsen.

Store markedsmuligheter i Sør-Europa

En rapportserie produsert i samarbeid mellom Innovasjon Norge og Maritime CleanTech i 2022 avdekket store markedsmuligheter for norske løsninger innen grønn skipsfart i Frankrike, Spania og Italia.

Prosjektet som har blitt lansert denne uken bygger på disse funnene og vil bistå norske bedrifter i å ta kontrakter i disse markedene innen disse segmentene: elektriske hurtigferger, sigthseeingbåter, autonome skyttelbåter, samt ladesystemer og landstrømsløsninger.

I starten av prosjektet vil man fokusere på det franske markedet, med mulighet for utvidelse til Spania og Italia.

High Potential Opportunities

Prosjektet inngår i Innovasjon Norges portefølje for strategiske eksportkampanjer, High Potential Opportunities – HPO, og er et privat-offentlig samarbeid med bred støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet og fra næringen selv.

Næringen settes i førersetet med koordinering via Maritime CleanTech. Hele 8 bedrifter har allerede avklart deltagelse i prosjektet og flere har meldt sin interesse. Innovasjon Norges kontorer i Paris, Spania og Italia vil ha sentrale leveranser inn i prosjektet, som også vil støttes fra Innovasjon Norges regionskontorer i Norge. Eksfin (Eksportfinansiering Norge) og de norske ambassadene i Frankrike, Spania og Italia vil også bidra. Det blir Team Norway i arbeid.

Styrket Frankrike-kontor

Som et ledd i prosjektet vil Innovasjon Norge styrke sitt kontor i Paris med maritim kompetanse.

-Vi har allerede et godt team i Paris, inkludert en havvindspesialist med bakgrunn fra Fred Olsen, og nå styrker vi med ytterligere maritim spisskompetanse, sier Eli Wærum Rognerud, leder for Innovasjon Norges avdeling for strategiske eksportsatsinger.

Eli RognerudFoto: Astrid Waller
Eli Wærum Rognerud, leder for Innovasjon Norges avdeling for strategiske eksportsatsinger.

I mars 2022 lanserte næringsminister Jan Christian Vestre eksportreformen «Hele Norge eksporterer». Det skal vedtas totalt 5-10 større strategiske eksportsatsinger for Norge, og det er besluttet at de to første satsingene blir havvind og mer og grønnere maritim eksport. Forslaget til grønn maritim eksportsatsing ble levert Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fra Nasjonalt eksportråd tidligere denne måneden.

-Det er klart at dette blir en viktig eksportnæring for Norge fremover, og vi har derfor tjuvstartet på denne satsingen for å holde tritt med næringslivets ambisjoner, sier Anne Britt Høydal, senior forretningsutvikler for grønn maritim næring i Innovasjon Norge.

Vi oppfordrer norske bedrifter med eksportklare grønne løsninger til å ta kontakt med Innovasjon Norge sitt kontor i Paris dersom man ønsker å høre mer om prosjektet og muligheter for deltakelse.

Publisert :
Sist oppdatert :