Hopp til hovedinnhold

En merkedag for bedrifter som kan få støtte fra EU

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.© Innovasjon Norge
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.
Regjeringen har i statsråd besluttet at Norge skal delta i en rekke av EUs programmer i årene 2021 til 2027. Noen av disse ordningene er videreføring av arbeid Innovasjon Norge allerede har fulgt opp, men Norge slutter seg også til nye programmer.

EUs store satsing på digitalisering og grønt skifte er tydelig i programmene Norge har valgt å slutte seg til.

- Dette er ordninger som får stor betydning for norsk næringsliv, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. – Norsk næringsliv har gjort det svært godt i tidligere forsknings- og innovasjonsprogrammer, blant annet i Horisont2020. Vi jobber allerede for å få norske bedrifter til å benytte seg av flere av de nye programmene. Med disse beslutningene fra regjeringen får norske virksomheter enda flere muligheter til å realisere sine prosjekter med støtte fra EU. Vi har egne medarbeidere i Brussel og jobber tett sammen med for eksempel Norges forskningsråd for å sikre bedriftene tilgang til EU-finansiering så vel som tilgang til kompetanse, investorer og aktuelle markeder.

Norge ønsker å delta i programsamarbeidet på områder som forskning, utdanning, kultur og medier, helse, digitalisering, beredskap og forsvar.

Blant de nye programmene Norge nå slutter seg til, er programmet for et digitalt Europa, DIGITAL. Det er et nytt investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunn og næringsliv. EU-programmene CEF Telecom og ISA vil bli videreført som del av DIGITAL.

Norge fortsetter også samarbeidet om forskning og innovasjon gjennom Horisont Europa, som er EUs rammeprogram for dette feltet. Norge vil også for første gang delta i programmet for konkurransekraft for små og mellomstore bedrifter, COSME.

- Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, og det er helt avgjørende at Norge er med. Horisont Europa gir norske selskaper mulighet til å bidra til å løse noen av Europas og verdens virkelig store utfordringer, og samtidig gjøre god forretning med selskaper som vokser. Deltakelse i InvestEU vil også sikre norske bedrifter anledning til å hente inn EU-kapital til sine prosjekter. Det monner, sier Håkon Haugli.

Helt nytt for denne perioden er at Norge vil delta i EUs program for forsvarssamarbeid, Det europeiske forsvarsfondet (EDF).

Stortinget må gi sitt samtykke til forslaget om deltakelse i disse programmene. Det er ventet at det vil skje i løpet av våren.

Programmene regjeringen ønsker at Norge skal delta i er

 • EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa
 • EUs rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+
 • EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor, Kreativt Europa
 • EUs romprogram
 • EUs helseprogram EU4Health
 • EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)
 • Det europeiske forsvarsfondet (EDF)
 • Digital Europe Programme(DIGITAL)
 • Delen om sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) i Det europeiske sosialfondet+ (ESF+)
 • Deler av programmet for det indre marked
 • Finansieringsprogrammet InvestEUPublisert :
Sist oppdatert :