Hopp til hovedinnhold

En viktig støttespiller for omstilling og utvikling i krevende tider

Leder av Innovasjon Norges styre, Gunnar BovimFoto: Thor Nielsen / NTNU
Innovasjon Norge tildelte 54 millioner til prosjekter på årets første styremøte 26. januar. - Prosjektene viser stor bredde i næringslivsaktivitet som skal bidra til verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, sier styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim. – I tillegg sa styret ja til viktige bidrag gjennom de EØS-midlene vi forvalter.

I 2020 delte Innovasjon Norge ut 12,6 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv. Det er mer enn en dobling fra året før. I 2020 ble det bevilget 6,1 milliarder kroner til prosjekter med positiv virkning på miljø eller klima, mot 2,9 milliarder i 2019.

- Det har vært et ekstraordinært år, som har vært krevende for alle. Allikevel viser tallene fra 2020 høy aktivitet og stor omstillingsvilje i norsk næringsliv. Vi ser at bedrifter i hele Norge har brukt muligheten til å investere i innovasjon og omstilling, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

I april i 2020 innførte regjeringen en rekke tiltak for å redusere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet for norsk næringsliv. Utvidede rammer har gitt Innovasjon Norge mulighet til å støtte flere prosjekter enn noen gang tidligere. Rammene for 2021 er noe høyere enn i 2019, men lavere enn i kriseåret 2020. Det finansielle tilbudet må tilpasses deretter.

Vil ha forenkling

Regjeringen går for tiden gjennom hele det næringsrettede virkemiddelapparatet. Styret deler målene med gjennomgangen, som peker på forenkling for næringslivet og reduserte samlede kostnader. l diskusjonen om å etablere et «Business Norway», vil styret peke på at Innovasjon Norge ønsker tettere samarbeid med næringslivet i arbeidet med eksport, har forankret dette i en ny eksportstrategi og er beredt til å påta seg oppgaven med å koordinere dette i et «Business Norway».

- Styret er opptatt av at bedriftenes behov og effektene av virkemidlene må være førende for innrettingen av virkemiddelapparatet, sier styreleder Gunnar Bovim. - Videre peker styret på at Innovasjon Norges kompetanse, kapasitet og den regionale og internasjonale tilstedeværelsen har vært avgjørende for at næringslivet har kunnet dra nytte av regjeringens krisepakker i 2020.

Tar pulsen på næringslivet

I forbindelse med koronapandemien leverte Innovasjon Norge løpende statusrapporter fra norsk næringsliv til regjeringen gjennom fjoråret, dette arbeidet fortsetter i år.

- Gjennom våre kontorer i hele Norge og nær 30 kontorer over hele verden, har vi verdifull innsikt i hvordan næringslivet opplever situasjonen nå og i utviklingstrekk i næringer eller regioner. Hovedinntrykket ved inngangen til 2021 er at usikkerheten på kort sikt er betydelig, og at den forsterkes av mer langsiktig usikkerhet, ikke minst bekymringen rundt hvordan markedet vil se ut etter at pandemien er over, sier Bovim.

Kontakten med næringslivet viser noe risikoaversjon blant bedriftene, som i den foreliggende situasjon blant annet er forsiktige med å ta opp lån for å finansiere nye prosjekter. ​​Samtidig er det store variasjoner mellom næringene. Noen driver som vanlig, mens andre sliter tungt. Verft og shipping har store utfordringer, oppdrettsnæringen er mindre kraftig rammet, og det er stor aktivitet innen IT-sektoren.​

Innovasjon Norges styre innvilget støtte til fire prosjekter i årets første møte

  • Winns AS i Trondheim får et tilskudd fra miljøteknologiordningen på inntil 11 millioner kroner.
  • Polar Park AS i Bardu får tilbud om distriktsrettet risikolån på inntil 4 millioner kroner og distriktsrettet investeringstilskudd på inntil 1,65 millioner kroner.
  • Compania Aquaserv S. A. og Sfântu Gheorghe kommune ble hver innvilget tilskudd på inntil 1,8 millioner euro. Disse tilskuddene er fra midler Innovasjon Norge forvalter på vegne av giverlandene (Norge, Island og Liechtenstein) som en del av av EØS-avtalen. Målet er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa. En betydelig andel av pengene går til næringsutvikling og innovasjon for små og mellomstore bedrifter, og betyr store muligheter for norske virksomheter som inngår samarbeid i mottakerlandet.

Styret i Innovasjon Norge for perioden 2020-2022

Gunnar Bovim, styreleder.
Jørand Ødegård Lunde, nestleder. Lunde er bonde og daglig leder av Valdres Natur- og Kulturpark.
Sigbjørn Johnsen, tidligere fylkesmann i Hedmark-
Merete Nygaard Kristiansen, daglig leder i Akvaplan Niva AS.
Eirik Wærness, direktør og sjeføkonom i Equinor.
Arvid Andenæs, tidligere administrerende banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane.
Helene Falch Fladmark, daglig leder i Eyde-klyngen.
Kristin Misund, forskningsdirektør i Borregaard.
Jan Løkling, lang erfaring fra lederstillinger i Hydro.

To styremedlemmer er valgt blant de ansatte i Innovasjon Norge:
Håkon Nyhus, finansieringsrådgiver i Oslo Viken.
Karin Ammerud Sørensen, seniorrådgiver digital forretningsutvikling.

Publisert :
Sist oppdatert :