Hopp til hovedinnhold

Enorm interesse for å ta del i det grønne skiftet gjennom Grønn plattform

Dame som smilerFoto: Unsplash
Over 400 norske bedrifter og forskningsinstitutter har søkt om å få jobbe videre med sine grønne prosjektideer fram til utlysningen høsten 2021. – Norge har de aller beste forutsetninger for å utvikle grønn teknologi og løsninger som kan dekke globale behov. Gjennom Grønn plattform kan vi bygge helhetlige verdikjeder, ved å forene forskning og næringsutvikling, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 

– Næringslivet er motoren i det grønne skiftet, og Grønn plattform skal sørge for at vi får mer innovasjon og ny teknologi som skal bidra til å omstille Norge. Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Derfor er det gledelig å se at norske bedrifter og forskningsinstitutter nå viser enorm interesse for å sette i gang store, grønne prosjekter, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. 1 milliard kroner stilles til disposisjon og skal styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som den vil bidra til et mer bærekraftig samfunn.

100 forprosjekter kan få støtte

Ordningen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova. Hovedutlysningen har frist tidlig høsten 2021, men en rekke bedrifter og forskningsmiljøer har allerede nå meldt fra om sin interesse for å delta i konkurransen ved at de har søkt om støtte til forprosjekter. 30 millioner kroner er satt av til 100 prosjekter som ønsker å jobbe videre med sine søknader til Grønn plattform. De kan få inntil 300.000 kroner hver.

Utlysningen om forprosjekter har vært åpen for alle bransjer, og både næringsliv og forskningsinstitutter kan delta.

Det er forventet at det skal stå brede konsortier av næringsliv og forskning bak hver søknad. Samarbeidet mellom ulike miljøer vil gjøre norske bedrifter bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i Horisont Europa og EUs European Green Deal.

– Vi har klart å engasjere hele landet og en rekke høyst ulike bransjer. Den enorme interessen viser at det er behov for gode ordninger som støtter grønn omstilling. Sammen med Innovasjon Norge og Siva behandler vi nå søknadene og legger opp til at alle skal få svar senest 10. februar, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.

Nye løsninger

Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge ser en allerede klart voksende i interesse for miljø- og klimavennlige prosjekter i næringslivet. Nær halvparten av de samlede tildelingene fra Innovasjon Norge i 2020 gikk nettopp til prosjekter med en definert positiv miljøeffekt.

– Det viser at næringslivet vil bidra til å utvikle nye løsninger som kan skape grønne arbeidsplasser og grønne eksportinntekter. Vi har allerede teknologi og kompetanse som kan videreutvikles og anvendes på nye områder, for eksempel innenfor fornybar energi. I tillegg til å bidra til utvikling er det også en viktig rolle for oss å se til at nye grønne løsninger blir tatt i bruk, sier Håkon Haugli.Publisert :
Sist oppdatert :