Hopp til hovedinnhold

EUs grønne giv – av stor betydning for norsk næringsliv

EU flagg i vinden
EUs flaggskipstrategier «Ny grønn giv» med fokus på det grønne skiftet og «Digital agenda» vil ha stor betydning for norsk næringsliv. - Med forrige ukes beslutning fra Regjeringen om at Norge skal delta i en rekke av EUs programmer de neste årene, må Norge kjenne sin besøkelsestid slik at næringslivet får dra nytte av de enorme mulighetene som ligger i EUs programmer, sier Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge.

Regjeringen besluttet 9. april at Norge skal delta i en rekke av EUs programmer i årene 2021 til 2027. EUs store satsing på digitalisering og grønt skifte er tydelig i programmene Norge har valgt å slutte seg til.

- Dette er ordninger som får stor betydning for norsk næringsliv. Noen av disse ordningene er videreføring av arbeid Innovasjon Norge allerede har fulgt opp, men Norge slutter seg også til nye programmer. Her ligger det enorme muligheter og Norge må kjenne sin besøkelsestid. Vi er opptatt av at Innovasjon Norge skal bidra til at norsk næringsliv posisjonerer seg godt for å hente kompetanse og kapital i EU, sier styreleder Bovim i Innovasjon Norge etter styremøtet 15. og 16. april.

EU har siden 2019 kommet med en rekke ambisiøse strategier som påvirker næringslivet. Grønt og digitalt står høyt på EUs agenda. Unionen anser seg som pådriveren internasjonalt for et klimanøytralt samfunn. Regelverk for batterier, hydrogen, naturmangfold og sirkulærøkonomi blir oppdatert og trer etter hvert inn i EØS-avtalen. Dette berører norsk næringsliv og bedrifter på tvers av landet og næring.

Skal bidra til at flere realiserer prosjekter med EU-støtte

Norsk næringsliv har gjort det svært godt i tidligere forsknings- og innovasjonsprogrammer, blant annet i Horisont 2020. Nå rigger Innovasjon Norge seg for at enda flere norske bedrifter i hele landet skal kjenne mulighetene som ligger i EUs ambisiøse programmer.

- I nært samarbeid med Forskningsrådet, næringsklyngene og andre, blir Innovasjon Norges oppgave å gjøre mulighetene kjent for norske bedrifter og bistå i søknadsprosessene. Målet er at enda flere norske virksomheter kan realisere sine prosjekter og skape verdier og arbeidsplasser i hele landet, med støtte fra EU, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Blant de nye programmene Norge nå slutter seg til, er programmet for et digitalt Europa, DIGITAL. Det er et nytt investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunn og næringsliv.

Stortinget må gi sitt samtykke til Regjeringens forslag om deltakelse i disse programmene. Det er ventet at det vil skje i løpet av våren.

- Norske bedrifter har gjort det svært godt i Horisont2020, som ble avsluttet ved nyttår. Nå går vi inn i en ny programperiode med enda større ambisjoner på vegne av norske aktører. Deltakelse i EU-programmene gir tilgang på kapital, kunnskap, nettverk og markedsmuligheter gjennom internasjonalt samarbeid, og gir samtidig norske selskaper mulighet til å bidra til å løse noen av Europas og verdens virkelig store utfordringer, avslutter Haugli.

Programmene regjeringen ønsker at Norge skal delta i er

 • EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa
  EUs rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+
 • EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor, Kreativt Europa
 • EUs romprogram
 • EUs helseprogram EU4Health
 • EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)
 • Det europeiske forsvarsfondet (EDF)
 • Digital Europe Programme(DIGITAL)
 • Delen om sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) i Det europeiske sosialfondet+ (ESF+)
 • Deler av programmet for det indre marked
 • Finansieringsprogrammet InvestEU
Publisert :
Sist oppdatert :