Hopp til hovedinnhold

Fra idéer til eksportsuksesser

""Foto: Arild Heitman
Drytech sørger for at sultne friluftsentusiaster, forsvar og beredskapstjeneste får mat når de er på tur eller i felt.
Noen kundereiser varer lenger enn andre. Selskapene Drytech og Elliptic Labs har hatt Innovasjon Norge i ryggen fra de kun var en idé i startfasen.

For Drytech startet det langvarige forholdet til Innovasjon Norge allerede for over 30 år siden, i garasjen til gründer og kjøleteknikk-ekspert Rolf Hansen. I 1989 gjorde han de første forsøkene på å frysetørke konas gryteretter for å kunne ta dem med ut på tur. Resultatet ble en skånsom metode for frysetørring som beholdt smaken og konsistensen i råvarene.

Innovasjon Norge, eller Industrifondet som det het da, var tidlig inne og bidro i prosjektet. Gjennom en statlig forsknings- og utviklingskontrakt (nå kalt Innovasjonskontrakter) ble Hærens forsyningskommando partner i et årelangt samarbeid med mål å utvikle nye feltrasjoner til erstatning for hermetikken som den gang ble kalt «død mann på boks».

Siden har Innovasjon Norge fulgt Drytech gjennom vekst og utbredelse til nye markeder. Selskapet er nå inne i sin tredje vekstfase etter etablering, og Innovasjon Norge har vært med i alle vekstfaser både med kompetanse, kapital og nettverk, og i markeder ute og hjemme.

Med det norske forsvaret som krevende kunde, åpnet det også for salg av feltrasjoner til forsvaret i flere andre land. I tillegg har Drytech lyktes i privatmarkedet med merkevaren «Real turmat» som mange kjenner til.


""© Drytech
Skulle det friste med smaker fra det thailandske kjøkkenet på tur, kan du enkelt lage deg et Red Curry-måltid.

– Det har vært et langt samarbeid. Innovasjon Norge har vært med oss i mange faser og vært en veldig god ressurs for oss, forteller Trond Hansen, som er Rolf Hansens sønn og nåværende administrerende direktør i Drytech AS.

I 2019 flyttet bedriften inn i en nybygget fabrikk rigget for fremtiden. Nå står Drytech foran et stort omstillingsprosjekt som skal gjøre selskapet enda mer bærekraftig fremover, med fokus på blant annet matvaresvinn og ressursbruk. Også her bidrar Innovasjon Norge.

– Innovasjon Norge bidrar med finansiering av prosjektet, og har i tillegg satt oss i kontakt med produksjonsmiljøer både på Raufoss og Kongsberg som er langt fremme når det kommer til digitalisering. Innovasjon Norge har vært en viktig faktor for at vi har lykkes. De har åpnet dører, brukt nettverket sitt til å undersøke markeder og finne viktige kunder, og har koblet oss på de rette kompetansemiljøene, sier Drytech-sjefen.

Ultralydteknologi i verdensklasse

Et annet selskap med langvarig forhold til Innovasjon Norge er programvareutvikleren Elliptic Labs. Selskapet startet kundereisen i 2006 med utgangspunkt i en idé om å bruke ultralydteknologi og kunstig intelligens for å registrere bevegelse, noe som dermed kan brukes som sensorer i teknologiske enheter. Elliptic Labs er et godt eksempel på den nye generasjonen av bedrifter som Innovasjon Norge samarbeider med. Porteføljen av IT-selskaper er økende.

På veien frem til der Elliptic Labs er i dag, har Innovasjon Norge bidratt på en rekke områder – både med finansiering og kompetanse, og vært døråpner i det internasjonale markedet. Elliptic Labs har også deltatt i en rekke av Innovasjon Norges ulike bedrifts- og markedsutviklingsprogrammer.

– Det er veldig positivt å delta i programmer der man kan dra nytte av et enormt nettverk. Innovasjon Norge er definitivt en god støttespiller, sier administrerende direktør Laila Danielsen.


""© Elliptic Labs
Xiaomi er en av Elliptic Labs sine største kunder. Her er Laila Danielsen sammen med Xiaomi-sjef Lei Jun under en smarttelefon-lansering, der Elliptic-teknologi var brukt i smarttelefonen.

I dag leverer Eliptic Labs programvare til smarttelefoner, bærbare pc-er og IoT-enheter. Ved hjelp av maskinlæring, ultralyd og fusjonering av andre sensorer kan programvareplattformen som utvikles gjøre enheter smartere, slik at de blant annet kan fange opp bevegelser fra mennesker og omgivelser, små håndgestikuleringer og til og med hjerterytme. Slik kan man for eksempel navigere skjermer og enheter uten å ta på dem.

– Berøringsfri navigering har vi definitivt merket økt interesse for under koronapandemien, men også når det gjelder andre helserelaterte funksjoner. For eksempel kan teknologien brukes til liv- og helsetryggende overvåking av mennesker hjemme, uten bruk av kameraer og mikrofoner som går utover personvernet, forklarer administrerende direktør Laila Danielsen.

Med blant annet den kinesiske smarttelefonprodusenten Xiaomi som en av sine største kunder, ble selskapet hardt rammet da koronapandemien førte til full nedstenging i Kina i begynnelsen av 2020. Det var da Innovasjon Norge kom inn med kanskje det viktigste bidraget hittil: 15 millioner kroner i tilskudd til å omstille seg for å gå inn i et nytt marked.

– Innovasjonstilskuddet gjorde at vi kunne akselerere utviklingen ut mot laptop-markedet. Vi trengte ikke å si opp noen, og vi klarte å holde trykket oppe. Det satte vi stor pris på, sier Danielsen, som legger til at fremtiden for selskapet nå ser lys ut.


Portrett av Ingelin Drøpping© Astrid Waller
Ingelin Drøpping, divisjonsdirektør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.

Gjør en forskjell

– Når kundene våre lykkes, lykkes også vi, sier Ingelin Drøpping, som er divisjonsdirektør samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norges hovedoppgave er å bidra til nyskaping i næringslivet og på den måten legge grunnlag for utvikling av fremtidsrettede, bærekraftige og konkurransedyktige norske bedrifter.

– Dette er to bedriftseksempler som tydelig viser hvordan vi i Innovasjon Norge kan bidra over tid. Det er likevel ikke et mål at kundereisen skal vare lengre enn nødvendig. Vårt bidrag skal være å utvikle bedrifter som mer systematisk innoverer og omstiller seg til nye krav og nye muligheter, og som blir attraktive for kompetente investorer som igjen kan gi rom for videre vekst og utvikling både hjemme og ute, sier Drøpping.

Divisjonen hun leder inkluderer de regionale kontorene, og står dermed for den første kontakten de fleste kundene har med Innovasjon Norge.

– Vårt første møte og samarbeid med mange bedrifter skjer ofte i en kanskje tidlig og litt umoden oppstartsfase. Så ser vi også at de samme bedriftene kan komme tilbake til oss når de skal ut i nye markeder og øke produksjonen vesentlig.

Effektanalyser som Innovasjon Norge får gjennomført viser at bedrifter som benytter tjenester fra Innovasjon Norge i gjennomsnitt lykkes bedre på viktige områder sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke gjør det.

– Kundeundersøkelsen vår viser at den halvparten av kundene som holder kontakten og får råd og veiledning etter finansiering, lykkes aller best. Det understreker intensjonen vår om å være med når det trengs, og så lenge vi kan gjøre en forskjell, poengterer Drøpping.Publisert :
Sist oppdatert :