Hopp til hovedinnhold

Frankrike satser på norsk havvind

Folk på båttur til Hywind Demo, verdens første flytende havvindturbin utenfor KarmøyFoto: Kristoffer Vincent Hansen // Flow Accelerator
En båttur til Hywind Demo, verdens første flytende havvindturbin utenfor Karmøy, var et selvfølgelig punkt på programmet for den franske delegasjonen. Her er Yann Wickers, CEO i Port-La Nouvelle i samtale med Eli Wærum Rognerud i Innovasjon Norge.
Frankrike er et av Europas hurtigst voksende havvindmarkeder. Nå er franske myndigheter og bedrifter i Norge for å lære om norske løsninger innen havvind.

- Potensialet for eksport av norsk havvindteknologi er stort. Frankrike erkjenner at Norge ligger langt framme på havvind, sier Eli Wærum Rognerud, leder av Innovasjon Norges program for store eksportsatsinger.

Havvind i Europa er en av de store eksportsatsingene i Norge. En fransk delegasjon er i Norge for å lære mer om den teknologiske utviklingen som har gjort Norge til en pioner innen flytende havvind. Delegasjonen kommer fra Occitanie i Frankrike, en middelhavsregion med ambisjoner om å bli et teknologisk knutepunkt for flytende havvind i Europa. Occitanie skal bygge et flytende havvindanlegg med samlet kapasitet på hele tre gigawatt (GW).

- Norge har vært ledende i utviklingen av flytende havvind. Vi er ekstremt ivrige etter å lære av Norge og å lære mer om bedriftene her, sier Bruno Allain, president i havvindbedriften 8.2 France og representant for havvindklynga Wind’Occ.

Norske bedrifter har muligheter til å vinne store kontrakter når Frankrike skal bygge syv bunnfaste kommersielle vindparker. I tillegg er fire flytende pilotvindparker under bygging og for tiden pågår en anbudsprosess for verdens første kommersielle flytende havvindpark i Frankrike. En båttur til Hywind Demo, verdens første flytende havvindturbin utenfor Karmøy, var et selvfølgelig punkt på programmet da den franske delegasjonen skulle utforske den norske havvindindustrien.

Gunnar Birkeland, styreleder i Norwegian Offshore Wind Cluster, og Bruno Allain, representant for Wind’Occ signerer avtale i Haugesund© Innovasjon Norge
Norske og franske havvindbedrifter skal samarbeide. Gunnar Birkeland, styreleder i Norwegian Offshore Wind Cluster (t.v.), og Bruno Allain, representant for Wind’Occ signerer avtale i Haugesund.

Havner

I tillegg er franskmennene svært interessert i havneutvikling og infrastruktur knyttet til havvindprosjekter. Det meste av turbiner og utstyr fraktes gjennom havner, og havnene er også base for operasjon og vedlikehold av havvindparker. Den franske delegasjonen møtte representanter fra Karmsund Havn på torsdag. Karmsund Havn ligger godt plassert med tanke på utbygging og drift av Utsira Nord – et område som skal åpnes for utbygging av flytende vindkraft.

Samarbeid

Den norske havvindklynga (Norwegian Offshore Wind Cluster, NOWC) undertegnet en samarbeidsavtale med Wind’Occ, en industriklynge for havvindutvikling i Occitanie. Klynge-til-klynge-samarbeid er et effektivt instrument for næringsutvikling og verdiskaping. Avtalen vil skape konkrete samarbeidsmuligheter for norske og franske havvindbedrifter.

- Vår klynge Wind’Occ samler bedrifter fra regionen som alle ønsker å bidra i utbyggingen av havvind, og mange søker aktivt partnerskap med norske aktører. Samarbeidsavtalen mellom den norske havvindklynga og Wind’Occ er derfor en veldig viktig plattform for videre samarbeid, sier Bruno Allain.

Frankrike er et av Europas raskest voksende havvindmarkeder, og det er avgjørende å ha franske partnere når du trer inn i markedet.

Erik Stormyr, prosjektdirektør for Hywind Tampen og Jean-Marc Dessapt, internasjonal direktør i AD’OCC, utenfor Hywind Tampen
Erik Stormyr (t.v.), prosjektdirektør for Hywind Tampen og Jean-Marc Dessapt, internasjonal direktør i AD’OCC, utenfor Hywind Tampen, som skal bli en flytende havvindpark med 11 vindmøller når den står ferdig i 2022. Foto: Innovasjon Norge.

Store markedsmuligheter

Europa har i dag 22 gigawatt (GW) installert havvindkapasitet, men industriforeningen WindEurope anslår at dette kan vokse til 450 GW innen 2050. Femti års offshore-erfaring har gitt norsk industri en spesiell kompetanse på høyteknologiske maritime operasjoner, en kompetanse som er spesielt overførbar til flytende havvind.

Analyseselskapet Menon anslår at Norge, med de riktige investeringene og satsing fra virkemiddelapparatet, kan ta opptil 20 prosent av det globale markedet for flytende havvind. De anslår at satsingen kan generere en verdi på 117 milliarder kroner og en jobbskapende effekt på nesten 130 000 årsverk.

Norge har også nylig åpnet to nye områder for havvindutbygging i Nordsjøen, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Både Frankrike og Norge ønsker seg en nasjonal havvindindustri, og vil ha mye å vinne på å samarbeide.

Publisert :
Sist oppdatert :