Hopp til hovedinnhold

Hilser klimaplan og styrket grønn satsing velkommen

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge© Astrid Waller
– Norske bedrifter ønsker å bidra til løsninger på store samfunnsutfordringer, som klimautfordringen vi står overfor, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. I fjor doblet Innovasjon Norge støtten til prosjekter med positiv miljøeffekt.  
– Regjeringens ambisjoner om en styrket grønn satsing innebærer store muligheter for norsk næringsliv, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 

Han registrerer en økende interesse for å utvikle grønne, klimavennlige løsninger i næringslivet. I fjor doblet Innovasjon Norge støtten til prosjekter med positiv miljøeffekt. Haugli mener at Norge har gode forutsetninger for å bli ledende i utviklingen av ny, grønn industri.

Han stiller seg derfor svært positiv til det taktskiftet som regjeringen nå legger opp til gjennom lanseringen av en egen klimaplan for perioden 2021 – 2030.

Klimaplanen viser hvordan Norge skal oppfylle klimamålet og samtidig skape grønn vekst. I planen inngår tiltak på en rekke områder, med hovedvekt på reduksjon av ikke-kvotepliktige utslipp fra transport, avfall, jordbruk, bygg og deler av utslippene fra industri og olje- og gassvirksomheten.

Sammen med reguleringer, informasjon, krav og avgifter på utslipp er økonomisk støtte til ny teknologi og satsing på forskning og innovasjon blant tiltakene.

Les regjeringens Klimaplan 2021-2030 her.

Positiv miljøeffekt

I fjor ga Innovasjon Norge i alt 6,15 milliarder kroner til 3528 prosjekter som alle hadde en definert positiv miljøeffekt. I sum tilsvarer det tett på halvparten av de samlede tildelingene fra Innovasjon Norge i 2020. Bevilgingene til miljø- og klimavennlig prosjekter ble samtidig doblet i 2020, fra 2,93 milliarder kroner i 2019.

– Det er gledelig å se den positive utviklingen i interessen for miljø- og klimavennlige prosjekter. Det viser at næringslivet vil bidra til å utvikle løsninger som skaper grønne arbeidsplasser og grønne eksportinntekter. Den teknologien og kompetansen vi blant annet har utviklet gjennom olje- og gassnæringene de siste 50 årene kan nå videreutvikles og anvendes på andre områder innenfor fornybar energi. Vår rolle her vil være å bidra til at viktige grønne løsninger blir tatt i bruk, sier Haugli.

Totalt delte Innovasjon Norge ut 12,6 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv i 2020.
– Dette viser at norske bedrifter har brukt koronakrisen til å satse på viktig nyskaping og omstilling. Dette er viktig i utviklingen av nye norske eksportnæringer, noe som igjen kan bidra til å løse store globale samfunnsutfordringer, sier Håkon Haugli.


Publisert :
Sist oppdatert :