Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge blir en avgjørende aktør for at Norge skal lykkes med det grønne skiftet

Hakon Haugli holder taleFoto: Tom Hansen
Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.
Støre-regjeringens første budsjett øker rammene til norsk næringsliv for å få fart på det grønne skiftet. Innovasjon Norge får en avgjørende rolle.

- Vi får nå en enda bedre verktøykasse og står klare på alle våre kontorer i Norge og i verden for å bistå norsk næringsliv med den grønne omstillingen, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. - Vi skal bidra til at vi øker eksporten og skaper arbeidsplasser i hele landet.

Kutter mindre

Støre-regjeringen reduserer det foreslåtte effektiviseringskuttet til Innovasjon Norge fra 150 til 100 millioner kroner.

- Vi skal ikke koste mer enn vi må, men vår tilstedeværelse i hele landet og viktige markeder i verden er avgjørende for å lykkes med oppdraget. Vi er derfor glad for at kuttet er redusert og vi jobber løpende med å forenkle for kunden og være så effektive vi kan med fellesskapets penger, sier Haugli.

Større muskler

Støre-regjeringen har i dag lagt fram sine endringer til Solberg-regjeringens budsjett i en tilleggsproposisjon. Budsjettet gir økte rammer til Innovasjon Norges ordninger, særlig innen grønn omstilling. 

  • Rammene for innovasjonslåneordningen foreslås økt med 600 millioner kroner til grønne vekstlån.
  • For å bidra til bærekraftig næringsutvikling i hele landet, foreslås også 100 millioner kroner gjennom distrikts- og regionalpolitiske tilskudd.
  • Regjeringen foreslår 70 millioner kroner til økt deltakelse i InvestEU.

- Vi har nå større muskler for å hjelpe norske bedrifter med å vinne kontrakter innen grønn teknologi internasjonalt. EU investerer enorme summer i det grønne skiftet og konkurransen om å vinne markedsandeler skjerpes. Vi kan nå bistå større prosjekter i distriktene med investeringstilskudd, for eksempel innen sirkulærøkonomi. Vi ser også at EU som premissgiver og marked reflekteres i budsjettet, sier Haugli.

Publisert :
Sist oppdatert :