Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge omstiller og kutter kostnader

Hakon Haugli holder taleFoto: Tom Hansen
- Vi må omstille, men Innovasjon Norge skal fortsatt være en kundenær og desentralisert organisasjon, sier administrerende direktør Håkon Haugli.
Styret i Innovasjon Norge besluttet i møtet 16.desember at det skal igangsettes en omstillingsprosess i organisasjonen for å realisere et krav om effektivisering og kostnadskutt på 100 millioner kroner over tre år.

Kravet om effektivisering kommer som en oppfølging av konklusjonene etter en omfattende gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. I statsbudsjettet for neste år som nå er vedtatt, er Innovasjon Norge pålagt å spare inn 100 millioner kroner i driftskostnader de kommende årene. Det tilsvarer ca. 7 prosent av de samlede driftskostnadene. Reduksjonen skal skje over tre år, i perioden 2022-2024.


– Dette innebærer at vi går inn i en periode med omstilling, som også vil innebære nedbemanning i organisasjonen. Vi vil ta ut gevinster av investeringer vi gjør i digitale verktøy og legge om arbeidsprosesser. Det vil bidra til forenkling for bedriftene. Vårt mål er å levere minst like godt til kundene underveis og i etterkant av prosessen og å ivareta medarbeidere som blir direkte berørt på best mulig måte, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Bemanningskostnader

Ledelsen har identifisert områder som kan effektiviseres i tråd med kravet om kostnadskutt. Det anslås at mellom 70 og 80 prosent av en slik gjennomført kostnadsreduksjon vil bli knyttet til bemanningskostnader.
Styret i Innovasjon Norge behandlet saken torsdag 16.desember. I styrets vedtak heter det følgende:

Styret har besluttet å igangsette en omstillingsprosess for å realisere et kostnadskutt på 100 mill. kroner over tre år. Styret legger til grunn at dette innebærer anslagsvis 70-80 % i årsverkskostnader, og at det gjennomføres en nedbemanningsprosess ihht. Arbeidsmiljøloven.
Styret slutter seg til den fremlagte overordnede fremdriftsplanen, med en prosess som skal ivareta selskapets strategiske kjerne, hensynet til antall arbeidsplasser i distriktene og hensynet til Innovasjon Norges kunder.
Styret ber administrasjonen om å gjennomføre en prosess som så langt det er mulig ivaretar ansatte, og at de søker å finne løsninger som innebærer frivillig avgang.

Fortsatt kundenær og desentralisert

– Innovasjon Norge er en kundenær og desentral organisasjon. Det store flertallet av våre medarbeidere har kundekontakt og sitter på våre kontorer i Norge og utlandet. Også etter at denne omstillingsprosessen er gjennomført skal vi ha et kundenært og desentralisert Innovasjon Norge, gjennom tilstedeværelse over hele landet og i de mest relevante markedene ute i verden, sier Haugli.

Publisert :
Sist oppdatert :