Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge ser fram til å samarbeide med ny eksportaktør

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.Foto: Innovasjon Norge
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.
Regjeringen ønsker å opprette en ny eksportenhet som skal forvalte 75 millioner kroner og sikre medvirkning og medfinansiering fra næringslivet.

Næringslivet har gjennom regjeringens eksportpanel uttrykt et ønske om å bli mer involvert, og at de ulike virkemiddelaktørene må samarbeide bedre om eksport. I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 75 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger. Det legges opp til at disse skal forvaltes av den nye eksportenheten, som skal ha et eget styre. Enheten skal være prosjekteier for de ulike eksportsatsingene, men mye av det operative arbeidet vil utføres av det eksisterende virkemiddelapparatet.

Innovasjon Norge vil fortsatt være ansvarlig for sitt eksportoppdrag, men ansvaret for nye strategiske eksportsatsinger vil legges til den nye enheten.

- Norge har en eksportutfordring som fremover vil kreve økt innsats i næringslivet, men også i virkemiddelapparatet. Innovasjon Norges eksportoppdrag ligger fast, og vi skal som tidligere bidra til å utvikle bedrifter fra en tidlig fase, via vekst og skalering og helt fram til internasjonal satsing og eksport, sier administrerende direktør Håkon Haugli. – Med våre kontorer over hele landet og i alle de viktige internasjonale markedene, kan vi hjelpe bedriftene til å vokse og oppnå internasjonal suksess. Vi er innstilte på å spisse vår innsats ytterligere, for å best mulig kunne bidra til resultater for norske bedrifter.

Et forslag som harmonerer med vår nye eksportstrategi

Innovasjon Norge har i flere innspill til regjeringen pekt på behovet for en styrket og mer målrettet eksportinnsats, og har endret eksportstrategi for å bidra til det. Vi er opptatt av å koble næringslivet tett på de strategiske beslutningene, og av at det skal være enkelt for bedriftene å forholde seg til hele virkemiddelapparatet.

- Vi er selvsagt beredt til å samspille tett med den nye enheten for å sikre et godt, helhetlig tilbud til næringslivet i hele Norge, sier Haugli. - Utvikling av nye, bærekraftige eksportnæringer er fortsatt et av Innovasjon Norges viktigste oppdrag. Det skal vi utføre sammen med den nye enheten som skal identifisere noen utvalgte, strategiske satsinger.

For Innovasjon Norges kunder – bedriftene – betyr dette ingen endring nå. Våre kontorer i Norge og utlandet viderefører sin virksomhet uavhengig av at det etableres en ny eksportenhet.

Regjeringen tar sikte på å legge fram en sak om etablering av enheten for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Publisert :
Sist oppdatert :