Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge støttet norsk næringsliv med over 7 milliarder i 2023

Utsikt over Bergen fra Fløyfjellet© AdobeStock
Bedrifter fra Vestland fylke fikk mest i støtte fra Innovasjon Norge i fjor.
Lavrisikolån, landbruksstøtte og miljøteknologi leder an i oppsummeringen av 2023. Vestland var det fylket som ble tildelt mest penger, og det største tilskuddet ble gitt til Akers prosjekt på Rjukan.

Innovasjon Norge støttet norsk næringsliv med 7,1 milliarder kroner i lån, tilskudd og garantier i 2023.

Vestlandsbedriftene får mest

Bedriftene fra Vestland fylke er de som har fått mest fra Innovasjon Norge, med en samlet støtte på over 1,4 milliarder kroner. Av dette utgjør ca. 60 prosent lån, og store deler går til fiskeri- og oppdrettsnæringen. Vestlandsbedriftene har også fått mest i tilskudd. De fikk til sammen 507 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge i løpet av fjoråret.

Fiskeri, industri, skipsfart og landbruk er blant næringene som har gode resultater i Vestland. Innovasjon Norge Vestland har jobbet målrettet med informasjon og mobilisering i disse næringene i lang tid - og de gode resultatene er en kombinasjon av dette markedsarbeidet og den høye aktiviteten som er synlig i sentrale næringer.

Trøndelag store på oppstart

Trøndelag følger like bak Vestland når det gjelder tilskudd, og bedriftene herfra fikk til sammen 499 millioner i tilskudd i fjor. Av dette er 241 mill. kroner landbrukstilskudd, mesteparten til bygging av fjøs. Samlede bevilgninger på denne posten økte med hele 46 prosent fra 2022 til 2023, i hovedsak på grunn av økte rammer og økte tilskuddssatser.

Innovasjonstilskudd var nest største post med 143 mill. kroner og i motsetning til mange fylker fikk Trøndelag en betydelig økning i bevilgningene til oppstartsbedrifter. Både innovasjonsstilskudd og oppstartstilskudd gikk i hovedsak til utvikling og kommersialisering av ny teknologi.

Lån og tilskudd

Det er såkalte “flåtelån” eller lavrisikolån til fiskeflåten som er den ordningen det er fordelt mest penger fra i 2023. 720 millioner kroner ble gitt ut i lån gjennom denne ordningen, som er noe høyere enn lavrisikolån til industri som utgjorde 680 millioner kroner gjennom fjoråret.

På tilskuddssiden er det fra investeringstilskudd til tradisjonelt jord- og hagebruk det er delt ut mest, med 930 millioner kroner. Landbruksoppdraget til Innovasjon Norge har økt kraftig de siste årene, og i fjor ble dette arbeidet videre styrket i etableringen av Bionova, som nå er en del av Innovasjon Norge. Bionova skal bidra til et grønnere hav-, skog- og landbruk i Norge.

Deretter følger Miljøteknologiordningen, en ordning som har vært størst i mange år. I fjor ble det delt ut 470 millioner kroner fra denne ordningen, som gir støtte til utvikling, pilotering og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Det gjelder innovative produkter eller prosesser som løser et miljøproblem.

Hvilke prosjekter fikk de største tilskuddene?

Aker Horizons Asset development (85 mill. kr)

Aker Horizons Asset Development, hydrogenselskapet til Aker, får støtte fra Innovasjon Norge for å utvikle et storskala produksjonsanlegg for grønn hydrogen på Rjukan.

Les artikkelen: Støtte til Aker Horizons Asset Development

Alma Clean Power (49 mill. kr)

Prosjektet skal utvikle ny teknologi for å muliggjøre nullutslipp i havgående fartøy. - Dette er et viktig prosjekt for grønn omstilling og for å bidra til målet om 50 % utslippskutt i internasjonal skipsfart, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Les artikkelen: 49 millioner til Almas miljøteknologi for nullutslippsfartøy

Azanefuelsolutions (43,5 mill. kr)

Prosjektet har en ambisjon om utvikle en verdikjede for realisering av bunkringsanlegg for ammoniakk til maritim sektor.

Cenate AS (28 mill. kr)

Cenate har fått støtte til oppbygging av en industriell pilot for å ta frem et silisiumbasert anodemateriale som kan erstatte vesentlige deler av grafitt i et el-bil batteri. Det vil gi billigere og mer energitette batterier som gjør at el-biler blir mer konkurransedyktige, akselererer elektrifisering av transportsektoren globalt og reduserer klimagassutslippene.

Nekkar (26 mill. kr)

Nekkar har fått støtte til utvikling og testing av løsninger for effektiv reparasjon og vedlikehold av flytende offshore vindturbiner.

Finansiering per fylke i 2023

Agder

 • Garanti: 28 125 000
 • Lån: 105 097 625
 • Tilskudd: 241 283 750

Innlandet

 • Garanti: 11 250 000
 • Lån: 137 733 000
 • Tilskudd: 347 717 937

Møre og Romsdal

 • Garanti: 31 875 000
 • Lån: 321 293 500
 • Tilskudd: 253 357 768

Nordland

 • Garanti: 14 111 250
 • Lån: 394 595 000
 • Tilskudd: 281 292 715

Oslo

 • Garanti: 114 399 999
 • Lån: 145 941 250
 • Tilskudd: 272 960 612

Rogaland

 • Garanti: 71 925 000
 • Lån: 246 890 000
 • Tilskudd: 336 552 437

Svalbard

 • Lån: 2 000 000
 • Tilskudd: 100 000

Troms og Finnmark

 • Garanti: 12 016 500
 • Lån: 342 313 350
 • Tilskudd: 228 504 753

Trøndelag

 • Garanti: 64 556 250
 • Lån: 125 479 500
 • Tilskudd: 499 170 049

Vestfold og Telemark

 • Garanti: 30 375 000
 • Lån: 116 609 500
 • Tilskudd: 383 688 698

Vestland

 • Garanti: 78 661 500
 • Lån: 818 222 500
 • Tilskudd: 507 884 426

Viken

 • Garanti: 47 250 000
 • Lån: 26 760 000
 • Tilskudd: 376 348 868

Flere fylker/utland

 • Garanti: 28 295 200

Uspesifisert

 • Tilskudd: 66 097 805
Publisert :
Sist oppdatert :