Hopp til hovedinnhold

InvestEU-plattformen er lansert i Norge

Håkon Haugli ved talerstolen under lanseringen av InvestEU 24. november.© Innovasjon Norge
Håkon Haugli innleder om Innovasjon Norges arbeid med InvestEU.
Fredag 24. november ble InvestEU lansert i Norge. Det er en investeringsplattform der EU-kommisjonen inviterer banker, finansinstitusjoner og investorer til å samfinansiere virksomheter i Europa. EU-kommisjonen stiller en garanti på inntil 26,2 milliarder euro til investeringer gjennom InvestEU. Ambisjonen er å mobilisere minst 372 milliarder euro i investeringer i Europa innen 2027.

European Investment Bank (EIB), European Investment Fund (EIF) og Nordic Investment Bank (NIB) skal stå for gjennomføringen av InvestEU. Det gjør de gjennom varierte finansielle virkemidler innen lån, garantier og egenkapital.

Avtalen mellom Norge og EU ble signert i mai, og 24. november ble den norske deltagelsen innlemmet i avtalene mellom EU og partnerne som står for implementeringen. Nå kan norske bedrifter med store prosjekter, banker, finansinstitusjoner og investorer henvende seg til EIB, EIF og NIB for å drøfte nærmere finansielt samarbeid.

Innovasjon Norge er nasjonal koordinator for InvestEU-programmet. Vi bistår bredden av norsk næringsliv med informasjon og faglig kunnskap om mulighetene i programmet, og med introduksjon til partnerne.

InvestEU åpner store muligheter i Europa for norske bedrifter når det gjelder kapital, nettverksbygging og kompetanse. Programmet er rettet mot fire områder, og Norge deltar i tre av dem. De treffer behovene i norsk næringsliv godt:

  • Bærekraftig infrastruktur
  • Forskning, innovasjon og digitalisering
  • Små og mellomstore bedrifter

Minst 30 prosent av investeringene vil bli øremerket klima- og miljørelaterte prosjekter som bidrar til EUs klimamål.

Har du lyst til å vite mer om InvestEU, kan du finne mer informasjon her: InvestEU | Innovasjon Norge eller ta kontakt med oss.

Kontaktperson for InvestEU

Bilde av : Anette Berg
Anette Berg
Spesialrådgiver, InvestEU
Publisert :
Sist oppdatert :